نام درس : ریاضی ششم- آنلاین

نام مدرس: استاد امیر مرادی

روز: چهارشنبه

چهارشنبه ها ساعت: ۱۴:۳۰ الی ۱۵:۵۰

از ابتدای کتاب

شروع ترم : ۱۴۰۱/۱۱/۰۵

پایان ترم: ۱۴۰۲/۰۲/۱۳

هزینه دوره: ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال