پذیرفته شدگان آزمون تیزهوشان

۱۴۰۲-۱۴۰۳

۱- ستایش آشیانی-فرزانگان۱ ۴۰- شاهدشقاقی-علوم تجربی مدنی ۷۹- ۱۱۸-
۲- مهرسا خانزاده-فرزانگان۶ ۴۱- ثمین تیموری-ریاضی امین اصفهان ۸۰- ۱۱۹-
۳- سیده سلوا حامی فر-فرزانگان۵ ۴۲- پارسا تاج فام-ریاضی علامه حلی۸ ۸۱- ۱۲۰-
۴- آرتین مولایی-شهید اژه ای اصفهان ۴۳- ستایا رشیدیان-ریاضی فرزانگان۳ ۸۲- ۱۲۱-
۵- یاسمن بابایی-فرزانگان۶ ۴۴- مریم امیری مقدم-ریاضی فرزانگان۶ ۸۳- ۱۲۲-
۶- آنیسا شیخی کیاسری-فرزانگان۲ ۴۵- صدرا آریایی- علوم تجربی حلی۱۰ ۸۴- ۱۲۳-
۷- ستیا نیک بخت-فرزانگان۲ ۴۶- کیانا جبروتیان-ریاضی فرزانگان۱ ۸۵- ۱۲۴-
۸- پارسا قائمی-علمه حلی۳ ۴۷- سارا خرم نژاد-ریاضی فرزانگان۲ ۸۶- ۱۲۵-
۹- روژان زمانی-فرزانگان۴ ۴۸- آذین صباغ- ریاضی فرزانگان۱ ۸۷- ۱۲۶-
۱۰- آیتاش سردارملی-فرزانگان۱ ۴۹- نگار بازمحمدی-ریاضی فرزانگان۲ ۸۸- ۱۲۷-
۱۱- آرتین علاسوند-میرزاکوچکخان گیلان ۵۰- لیانا نهاوندی- ریاضی فرزانگان۸ ۸۹- ۱۲۸-
۱۲- محمد طهاسبی-علامه حلی۷ ۵۱- سانیا خالدی فر- ریاضی فرزانگان۶ ۹۰- ۱۲۹-
۱۳- مهداد محمدی نسب-علمه حلی۱۰ ۵۲- مارال پیمایی- علوم تجربی زینب ۹۱- ۱۳۰-
۱۴- حسام الدین جنابی-علامه حلی۹ ۵۳- پارمین محمدنژاد- ریاضی فرزانگان۲ ۹۲- ۱۳۱-
۱۵- پارسا شبانیان-علامه حلی۵ ۵۴- پرنازمکارمی-فرزانگان۱ ۹۳- ۱۳۲-
۱۶- سارینا ساریخانی-فرزانگان۲ ۵۵- ۹۴- ۱۳۳-
۱۷- عرفان جواهری-هاشمی نژادخراسان ۵۶- ۹۵- ۱۳۴-
۱۸- سنا مرادپوری-فرزانگان۶ ۵۷- ۹۶- ۱۳۵-
۱۹- آرتین غیوری-میرزاکوچکخان گیلان ۵۸- ۹۷- ۱۳۶-
۲۰- رها قاسمی-فرزانگان۱ ۵۹- ۹۸- ۱۳۷-
۲۱- پارمیس دادمهر-فرزانگان۳ ۶۰- ۹۹- ۱۳۸-
۲۲- زهرا موحدی پاریزی-فرزانگان۵ ۶۱- ۱۰۰- ۱۳۹-
۲۳- مهبد رحیمی-علامه حلی۲ ۶۲- ۱۰۱- ۱۴۰-
۲۴- ملینا نورمحمدی-فرزانگان۸ ۶۳- ۱۰۲- ۱۴۱-
۲۵- محمدرضا شیری-علامه حلی۱ ۶۴- ۱۰۳- ۱۴۲-
۲۶- پرینازمکارمی-فرزانگان۱ ۶۵- ۱۰۴- ۱۴۳-
۲۷- نازنین زهرا میرزایی-فرزانگان۲ ۶۶- ۱۰۵-
۲۸- هستی قجاوند-فرزانگان۸ ۶۷- ۱۰۶-
۲۹- نیکا مرادی-فرزانگان۵ ۶۸- ۱۰۷-
۳۰- آبتین عالمی- علامه حلی۳ ۶۹- ۱۰۸-
۳۱- نفس محمدی-فرزانگان۲ ۷۰- ۱۰۹-
۳۲- آتنا صدیق- فرزانگان ۷۱- ۱۱۰-
۳۳- پونه یزدان پرست-فرزانگان۸ ۷۲- ۱۱۱-
۳۴- کاوش موسوی نژاد-علامه حلی۳ ۷۳- ۱۱۲-
۳۵- مهرگل باقری- فرزانگان۲ ۷۴- ۱۱۳-
۳۶- آنسه سادات موسوی-فرزانگان۱ ۷۵- ۱۱۴-
۳۷- نیلوفر غلامحسینی-شهیدان شالباف ۷۶- ۱۱۵-
۳۸- آرش احمدیان- علامه حلی۳ ۷۷- ۱۱۶-
۳۹- سارینا ماروسی-فرزانگان۲ ۱۱۷-

پذیرفته شدگان آزمون تیزهوشان

۱۴۰۱-۱۴۰۲

۱- دهقان ارغوان –  ۱ ۴۰- پرویزی ساینا – ۷ ۷۹- ۱۱۸-
۲- عباسی ایلیا – بجنورد ۴۱- صالحی زاده سوگل – ۲ ۸۰- ۱۱۹-
۳- زارعی فر آسنا – دزفول ۴۲- بهادری صبا – شهریار ۸۱- ۱۲۰-
۴- عبداله زاده آوینا – ۱ ۴۳- پرآور فاطمه – ۴ ۸۲- ۱۲۱-
۵- بهبودی باران – ۲ ۴۴- موسوی ملیکاسادات – ۶ ۸۳- ۱۲۲-
۶- خلیلی باران – ۲ ۴۵- نجفی مه سیما – ۶ ۸۴- ۱۲۳-
۷- رضایی مقدم پارمیس – ۱ ۴۶- آمره نرگس – ۳ ۸۵- ۱۲۴-
۸- آذربر پرنیان – ۵ ۴۷- نویدی نورا – ۶ ۸۶- ۱۲۵-
۹- موسویانی پرنیان سادات – ۸ ۴۸- نظری هانا – ۶ ۸۷- ۱۲۶-
۱۰- معارفی ثنا – ۸ ۴۹- شجائی یاسمین سادات – ۳ ۸۸- ۱۲۷-
۱۱- شهرستانی دارا – حلی ۵ ۵۰- ۸۹- ۱۲۸-
۱۲- رادین علوی – حلی ۳ ۵۱- ۹۰- ۱۲۹-
۱۳- محمدی ایزد – حلی ۲ ۵۲- ۹۱- ۱۳۰-
۱۴- آزادی ریحانه – ۲ ۵۳- ۹۲- ۱۳۱-
۱۵- شریف پور رها –  ۴ ۵۴- ۹۳- ۱۳۲-
۱۶- یاسمی زهرا – ۱ ۵۵- ۹۴- ۱۳۳-
۱۷- مرادی ستایش – ۴ ۵۶- ۹۵- ۱۳۴-
۱۸- عزیزی سما – نوشهر ۵۷- ۹۶- ۱۳۵-
۱۹- سالاریان شکوفا – ۱ ۵۸- ۹۷- ۱۳۶-
۲۰- طحان کیمیا – ۸ ۵۹- ۹۸- ۱۳۷-
۲۱- عباسی کیمیا – ۲ ۶۰- ۹۹- ۱۳۸-
۲۲- رجبی ملینا – ۲ ۶۱- ۱۰۰- ۱۳۹-
۲۳- جعفر کریمی نیکا – ۱ ۶۲- ۱۰۱- ۱۴۰-
۲۴- سرلک نیکا – ۸ ۶۳- ۱۰۲- ۱۴۱-
۲۵- رونده نیکی – ۱ ۶۴- ۱۰۳- ۱۴۲-
۲۶- استوی هانا – ۵ ۶۵- ۱۰۴- ۱۴۳-
۲۷- چشمه هانا – ۵ ۶۶- ۱۰۵-
۲۸- قربانی هستی – ۱ ۶۷- ۱۰۶-
۲۹- قرنی فرد هلیا – ۸ ۶۸- ۱۰۷-
۳۰- ولایی حیدری – ۸ ۶۹- ۱۰۸-
۳۱- طیبی یاسمین – ۲ ۷۰- ۱۰۹-
۳۲- عراقی یکتا – ۲ ۷۱- ۱۱۰-
۳۳- سعیدی صبا – ۴ ۷۲- ۱۱۱-
۳۴- نویدی آوا – ۶ ۷۳- ۱۱۲-
۳۵- صمدی آوین – ۶ ۷۴- ۱۱۳-
۳۶- گل دامن پرنیا – ۶ ۷۵- ۱۱۴-
۳۷- باقری روژین – ۳ ۷۶- ۱۱۵-
۳۸-  توکلی زاده – ۳ ۷۷- ۱۱۶-
۳۹- صادقیان رومینا – ۸ ۱۱۷-

پذیرفته شدگان آزمون تیزهوشان

۱۴۰۰-۱۴۰۱

۱- ابراهیمی نازنین مریم –  ۱ ۴۰- خالق نژاد تبری حنانه – بابل ۷۹- صمدی مهلا – ۶ ۱۱۸- میر امیرعلی – حلی ۴
۲- ابوالحسنی آیسا – ۱ ۴۱- خدائی آنیا – ۱ ۸۰- صیاد دینا – ۷ ۱۱۹- میرزایی مریم – خوی
۳- اثنی عشری مهرگان – ۱ ۴۲- خلفی دلناز – ۶ ۸۱- طالبیان پریا – ۱ ۱۲۰- میرعبدالحی مهداسادات-۲
۴- احمد معظم صبا – ۲ ۴۳- دانائیان تینا – ۷ ۸۲- طه نیروانا – ۱ ۱۲۱- نجفی پرهام – حلی ۹
۵- اسداللهی غزل – کرج ۳ ۴۴- داودی ماهور – ۴ ۸۳- عبد یزدانی آریا – حلی۶ ۱۲۲- نجفی درسا – ۳
۶- اسدی ویانا-۲ ۴۵- درمیانی نسیم – ۸ ۸۴- عبدالهی مهسا- ۲ ۱۲۳- نجفی درناز – ۱
۷- اسکندری زهرا – ۸ ۴۶- دلاوری ستاره – ۲ ۸۵- عبدی مهرسا – ۱ ۱۲۴- نجفی هلیا – قم
۸- افتخاری آرا حدیث – ۸ ۴۷- دوالو آنوشا – ۸۶- عرب زاده رونیکا – ۴ ۱۲۵- نصیری نیکا – ۷
۹- امیر آبادی ابوالفضل – مشهد ۴۸- دهقان عسل۳ ۸۷- علاقبند هانا – ۱ ۱۲۶- نعیم آبادی مهرسا – ۱
۱۰- امیرقلی نژاد نازنین فاطمه-۶ ۴۹- ذوقی ریحانه – ۵ ۸۸- علی نازی مهرسا – ۲ ۱۲۷- نوربخش کیان – حلی۱
۱۱- امیری پرمیس – ۱ ۵۰- راسخی راد مانی-مشهد ۸۹- غلامی دینا – ۵ ۱۲۸- نیک عمل محمد-حلی ۵
۱۲- امیری قمی نژاد نازنین-۶ ۵۱- رجبعلی فاطمه – ۲ ۹۰- فراتی امیرمهدی- حلی۳ ۱۲۹- واشقانی ستایش – ۲
۱۳- آذرکمان الناز – ۱ ۵۲- رجبعلیان هستی – ۲ ۹۱- فرح دل یاسمینا – ۳ ۱۳۰- هادیلو ریحانه – ۷
۱۴- آزادی ریحانه – ۲ ۵۳- رشادتی آیسل – خوی ۹۲- فروتن کیمیا – ۲ ۱۳۱- هاشمی هلیا – ۸
۱۵- آقایی مریم –  ۲ ۵۴- رشتی سیده کوثر – ۲ ۹۳- فروزان شیرین – قم ۱۳۲- هدائی هلیا – ۲
۱۶- باقری بهار – ۱ ۵۵- رضاوند صوفیا – ۶ ۹۴- فرهمند آتنا – ۳ ۱۳۳- هرم وند مهتاب – ۲
۱۷- بذر افشان آریا – حلی ۵ ۵۶- رضایی محمدحسین – قزوین ۹۵- فصاحت آیلین – ۴ ۱۳۴- همتی آرتین – حلی ۷
۱۸- بزرگی فرانه – ۱ ۵۷- رفیع سیده حسنا – ۲ ۹۶- فلاح آوین – ۸ ۱۳۵- همتی دیبا – ۱
۱۹- بهمنیار آریستا – ۸ ۵۸- زارعی یلدا – ۲ ۹۷- قاسمی رزا – ۸ ۱۳۶- هوشیار باران – ۲
۲۰- بیات پروشا – ۲ ۵۹- زمردیان آرمیتا- اصفهان ۹۸- قاصدی آرینا – ۱ ۱۳۷- یاراحمدی نگار – ۱
۲۱- بیگدلی سحر – ۶ ۶۰- ساریخانی سایا – ۲ ۹۹- قرچه عدنان – حلی ۱ ۱۳۸- یزدان مهر درسا – ۳
۲۲- پور زنگنه ترانه – ۶ ۶۱- سالمی آیدا – ۳ ۱۰۰- قلی پور زهرا – ۳ ۱۳۹- یزدانی آریا-حلی ۶
۲۳- پورداود محمد صادق – اهواز ۶۲- سامع آرمیتا – ۲ ۱۰۱- قهری آندیا – ۲ ۱۴۰- یزدی نیا ثنا – ۴
۲۴- تاتاری نرگس – ۶ ۶۳- سپهری پریسا – ۲ ۱۰۲- کرد علی – خوزستان ۱۴۱- یوسف مارزی ستایش- ۱
۲۵- تبرایی نگار – ۲ ۶۴- سجادی ثنا – ۲ ۱۰۳- گچکار محمد صدرا-حلی۱ ۱۴۲- یوسفی مهتا – ۸
۲۶- ترکمان آیرین – ۲ ۶۵- سلاجقه علی – کرمان ۱۰۴- محمدی شادروان نسترن-۵ ۱۴۳- انعامی آرمیتا – ۲
۲۷- تعظیمی فر راژان – البرز ۶۶- سیانپور آمیتیس – ۶ ۱۰۵- محمودی مبینا – ۴
۲۸- جابری یسنا – ۲ ۶۷- شایگان مجد روژان – ۷ ۱۰۶- مختاری رومینا – ۸
۲۹- جدیری پریسا – ۸ ۶۸- شریعتی سارینا – ۱ ۱۰۷- مرادپور محمد-خرم آباد
۳۰- جلیلی سارا – ۲ ۶۹- شکری هلنا – ۳ ۱۰۸- مرادپوری ستایش – ۱
۳۱- جواهری نیکی – ۲ ۷۰- شکوری دینا – بندرعباس ۲ ۱۰۹- مرادی محیا – ۳
۳۲- جهانی پویا – خوزستان ۷۱- شنتیانی بهار – ۱ ۱۱۰- مرسلی الینا – ۳
۳۳- حداد مانیا – ۷ ۷۲- شوریابی شاینا – ۶ ۱۱۱- مزدکی روژان – ۲
۳۴- حسن زاده ستایش – ۶ ۷۳- شهباز ملودی – ۲ ۱۱۲- مساح ویانا – ۸
۳۵- حسینی درسا – بابل ۷۴- شهرابی عسل زهرا – ۴ ۱۱۳- مقدم رونیکا – ۴
۳۶- حق کیش دنیز – ۱ ۷۵- صابری مهشید – اسلامشهر ۱۱۴- مقیمی الینا – ۶
۳۷- حقیقی آمیتیس-۴ ۷۶- صادقی سحر- ۳ ۱۱۵- منتظری آرتین-حلی ۵
۳۸- حکیم زاده الناز-خوزستان ۷۷- صالحی فرگل – ۶ ۱۱۶- مومنی پرنیا – ۵
۳۹- حنیفی ثنا – ۱ ۷۸- صدیق الذاکرین آویسا-۱ ۱۱۷- مهرشادان شیدا – ۷

پذیرفته شدگان آزمون تیزهوشان

۱۳۹۹-۱۴۰۰

۱-کیانا کاظم درشتی ( فرزانگان ۱) ۲۹-عسل درخشان (فرزانگان۱) ۵۷-هلیا نیکومنش (فرزانگان۳) ۸۵-صباحیدری فر(فرزانگان۲) ۱۱۳-همازمانیان (فرزانگان۵)
۲- مهسان زارع (فرزانگان ۱) ۳۰-نرگس غضنفرپور (فرزانگان۵) ۵۸-سارینا الوندی (فرزانگان۶) ۸۶-ساریناشاهدی(فرزانگان۸) ۱۱۴-آیلین چراغی(فرزانگان۵)
۳-دبورا خداپرست (فرزانگان۱) ۳۱-مهکامه کشوری (فرزانگان۴) ۵۹-آنیتاسادات موسوی(فرزانگان۳) ۸۷-مشکات مسگر لاهیجی(فرزانگان۲) ۱۱۵- فاطمه آقایی (فرزانکان۳)
۴-عسل افتخاری (فرزانگان ۱) ۳۲-النا صادق ساری خان بیگلو(فرزانگان۲) ۶۰-لیلا سادات میری(فرزانگان۴) ۸۸-هستی تعظیمی فر (فرزانگان۸) ۱۱۶-آتنا عنقانی(فرزانگان ۶)
۵-ستایش ملک نژاد(فرزانگان۲) ۳۳- سارینا حق پناه اسکی ( فرزانگان۲) ۶۱-آیدا خسروآبادی(فرزانگان۲) ۸۹-آیلین عباسی(فرزانگان۱ شیراز) ۱۱۷-ریحانه تیموری غرب(فرزانگان۲)
۶-روشارفاهی(فرزانگان۱) ۳۴- رومینا کبریتی(فرزانگان۴) ۶۲-تاراکاتب (فرزانگان۱) ۹۰-ملودی نیکی پار (فرزانگان ۷) ۱۱۸- فاطمه حجی مانی(فرزانگان۱)
۷-عسل جلدکار(فرزانگان۲) ۳۵-آترینا فلاح زاده (فرزانگان ۴) ۶۳-ریحانه تقی پور کمنی(فرزانگان۲) ۹۱-آوا آخوندزاده (فرزانگان ۵) ۱۱۹-هانا شریف کاشانی(فرزانگان۲)
۸-مهرزاد داودزاده(فرزانگان۱) ۳۶-نیایش بزاریان(فرزانگان۱) ۶۴- فاطمه زمانی(فرزانگان چهاردانگه) ۹۲- یکتا سرمست زاده (فرزانگان۵) ۱۲۰-آرتینا نوری لنگری(فرزانگان۱)
۹-صبا زکی(فرزانگان۱) ۳۷-دلارام کاظمی (فرزانگان ۱) ۶۵-ثنا مظاهری(فرزلنگان۲) ۹۳-مستوره میراحمدی(فرزانگان اراک) ۱۲۱-ملینا اشراقی(فرزانگان۴)
۱۰-باران شیخ پور(فرزانگان۷) ۳۸-آنیتا بهرامی(فرزانگان۲) ۶۶-نگین احسن نیا(فرزانگان۷) ۹۴-نیکا طالبی (فرزانگان۸) ۱۲۲-فاطمه زارع (فرزانگان ۷)
۱۱-یگانه هادی(فرزانگان۲) ۳۹-کیانا محرزمهر(فرزنگان ۸) ۶۷-عسل بستان زاده(فرزانگان۵) ۹۵-عسل عزیز محمدی(فرزانگان۲) ۱۲۳-کیاناز ستاری(فرزانگان۴)
۱۲-ساراحامی فر (فرزانگان۷) ۴۰-مانترا نمیرانیان(فرزانگان۸) ۶۸-صبا حسنی(فرزانگان۸) ۹۶-پرنیا عطایی (فرزانگان۸) ۱۲۴- عسل احمدی(فرزانگان۸)
۱۳-هلیا علی بیگ طهرانی(فرزانکان ۵) ۴۱-پرنیا عراقی(فرزانگان۱) ۶۹-نازنین زهرا کاظمی(فرزانگان۱،اصفهان) ۹۷-ستایش حق پناه (فرزانگان۸) ۱۲۵-کیمیا آقا حسینی(فرزانگان۱)
۱۴-انسیه مقصودی (فرزانگان اسلامشهر) ۴۲-سپیده شاه حسینی(فرزانگان۸) ۷۰-غزل میرزاخانی(فرزانگان شهرکرد) ۹۸-باران خزلی(فرزانگان ۴) ۱۲۶-آنیتا حبیب زاده(فرزانگان۴)
۱۵-پرنیا رضایی(فرزانگان۷) ۴۳-رزا دهقانی(فرزانگان ۵) ۷۱- حسنا میرادی(فرزانگان۷) ۹۹-ریحانه صدیق (فرزانگان ۱) ۱۲۷-نیکا پرسم (فرزانگان۵)
۱۶-سارینا ساعی(فرزانگان۲) ۴۴-فاطمه زمانی (فرزانگان۲) ۷۲-دیباابراهیمی(فرزانگان۸) ۱۰۰-آذین فام(فرزانگان ۷) ۱۲۸-ساناز بیطرف (فرزانگان۲)
۱۷-پانیا صادقی(فرزانگان۵) ۴۵-آوینا منصوری(فرزانگان۵) ۷۳-ریحانه قجاوند(فرزانگان۱) ۱۰۱-پریا قاسمی(فرزانگان۴) ۱۲۹-تیام پیوندی(فرزانگان۵)
۱۸-آناهیتا قلی نژاد(فرزانگان ۲) ۴۶-ساینا شاهبداغی ( فرزانگان۷) ۷۴-پانیذ سردار(فرزانگان۷) ۱۰۲-فاطمه صدیق (فرزانگان۱) ۱۳۰-عسل حدادی(فرزانگان۱)
۱۹- فاطمه پودینه (فرزانگان ۲) ۴۷-مهشید عباس نژاد(فرزانگان۳) ۷۵- دناقاسمی (فرزانگان۸) ۱۰۳-نرگس هادی دوست(فرزانگان۷) ۱۳۱-هیوا صفاری پور(فرزانگان۲)
۲۰- تارافربود(فرزانگان۷) ۴۸-مریم زند وکیلی (فرزانگان ۲) ۷۶-فرین دایی(فررانگان۲) ۱۰۴-نیکو لبافی(فرزانگان۷) ۱۳۲-مانا معرفت(فرزانگان۱)
۲۱-فاطیماحجی مانی (فرزانگان ۱) ۴۹-رژیناعادلی(فرزانگان۳) ۷۷-کیانا داها(فرزانگان۷) ۱۰۵-رزصمدی (فرزانگان۱) ۱۳۳-مائده فرجی (فرزانگان۴)
۲۲-هلیاعفت خواه(فرزانگان رشت) ۵۰-روژین جباری (فرزانگان۷) ۷۸-سیده دنیاجعفری(فرزانگان۴) ۱۰۶-مبینا محمودی(فرزانگان۵) ۱۳۴-نگاربهمن نیا(فرزانگان۲)
۲۳-ریحانه آقاپورآهنگر(فرزانگان۱) ۵۱-ریحانه تیموری (فرزانگان۲) ۷۹-آیتک سرحدی(فرزانگان۶) ۱۰۷-الینا توانا(فرزانگان۸) ۱۳۵-مهدیس ده بگ (فرزانگان۸)
۲۴-آیلاریزدانی ساربانقلی(فرزانگان۱) ۵۲-بهارخادمی شربف آباد(فرزانگان۷) ۸۰-کیانا سهرابی(فرزانگان۵) ۱۰۸-پارمیدا قربان کرمی(فرزانگان۵) ۱۳۶- آیدا خسرو آبادی (فرزانگان۲)
۲۵-پارمیس میلانی(فرزانگان۷) ۵۳-هستی رضایی(فرزانگان۸) ۸۱-آترین تقی پور(فرزانگان۱) ۱۰۹-ثنا مرزبان راد(فرزانگان۸) ۱۳۷- سارا محمدی (فرزانگان۷)
۲۶-الیناقاسمی(فرزانگان۵) ۵۴-ویانا شریفی(فرزانگان۸) ۸۲-سها زند (فرزانگان۲) ۱۱۰-ساحل میرزارضایی(فرزانگان۷) ۱۳۸- زهرا رستمی (فرزانگان۸)
۲۷-نیلا خبیری(فرزانگان ۲) ۵۵-پریا محمدی(فرزانگان ۱) ۸۳-حنانه سعیدی (فرزانگان۸) ۱۱۱-دلارام کاظمی(فرزانگان۱) ۱۳۹-پرنیا گودرزی(فرزانگان۸)
۲۸-عسل خوشبین (فرزانگان۸) ۵۶-پرنیا قاسمی،(فرزانگان۴) ۸۴-نازنین زینب دشتیان (فرزانگان ۸) ۱۱۲-النا صادق ساری خان (فرزانگان۳) ۱۴۰-آذین بروجردی(فرزانگان۱)

پذیرفته شدگان آزمون تیزهوشان

۱۳۹۸-۹۹

۱- افضلی کوثر (فرزانگان۱) ۲۹- پسندیده یکتا (فرزانگان۲) ۵۷- توحیدفام سارا (فرزانگان۵) ۸۵- نصیری پارمیدا (فرزانگان۸) ۱۱۳- بدر بیتا (فرزانگان۲)
۲- آقاجانی نادیا (فرزانگان۱) ۳۰- پوراحمد پارمیس (فرزانگان۲) ۵۸- چالاکی ستاره (فرزانگان۵) ۸۶- بنی اردلان تینا (فرزانگان۸) ۱۱۴- پروازی آرزو (فرزانگان۲)
۳- باقری آپامه (فرزانگان۱) ۳۱- تهرانی کاملیا (فرزانگان۲) ۵۹- حسینی نژاد کیمیا (فرزانگان۵) ۸۷- خیری نرگس (فرزانگان بندرعباس) ۱۱۵- نجفی آرمیتا (فرزانگان۲)
۴- بایرامیان کتایون (فرزانگان۱) ۳۲- جعفری ترنم (فرزانگان۲) ۶۰- رستمی بهار (فرزانگان۵) ۸۸- بویه ستایش (فرزانگان۱) ۱۱۶- شیبانی سارینا (فرزانگان۲)
۵- پرویزیان ویانا (فرزانگان۱) ۳۳- حسن ولی آوینا (فرزانگان۲) ۶۱- صدیقی سارا (فرزانگان۵) ۸۹- حسینی‏نژاد محیاسادات (فرزانگان۱) ۱۱۷- رزمی مانیا (فرزانگان۲)
۶- چالاکی سپیده (فرزانگان۱) ۳۴- رضاسلطانی رزا (فرزانگان۲) ۶۲- صفارزاده ستایش (فرزانگان۵) ۹۰- دستگیری ملیکا (فرزانگان۱) ۱۱۸- رضایی نژاد پانیذ (فرزانگان۲)
۷- حاجبی مریم (فرزانگان۱) ۳۵- خسروی راحیل (فرزانگان۲) ۶۳- کاشفی آوا (فرزانگان۵) ۹۱- قنادان زاده شایا (فرزانگان۱) ۱۱۹- توپا اسفندیاری ژینا (فرزانگان۳)
۸- حسنعلی زاده پرنیان (فرزانگان۱) ۳۶- داودیان دیانا (فرزانگان۲) ۶۴- نعیمی نیوشا (فرزانگان۵) ۹۲- محبوبی شادی (فرزانگان۱) ۱۲۰- سورگی عسل (فرزانگان۳)
۹- رحمیانی ساره (فرزانگان۱) ۳۷- دلیلی نیکناز (فرزانگان۲) ۶۵- خسروشاهی کیانا (فرزانگان۶) ۹۳- معماری محدثه (فرزانگان۱) ۱۲۱- قناعت پیشه مطهره (فرزانگان۳)
۱۰- زمانی روژین (فرزانگان۱) ۳۸- سرمدی سارا (فرزانگان۲) ۶۶- محسنی فاطمه (فرزانگان۶) ۹۴- مهرپرور درسا (فرزانگان۱) ۱۲۲- سیروسی فاطمه (فرزانگان۳)
۱۱- زمردی نیکی (فرزانگان۱) ۳۹- ستودگان کیانا (فرزانگان۲) ۶۷- نوبخت حنانه (فرزانگان۶) ۹۵- نورستی ثنا (فرزانگان۱) ۱۲۳- میرقطبی کیمیا (فرزانگان۳)
۱۲- خاتمی پور الناز (فرزانگان۱) ۴۰- شریفی نگار (فرزانگان۲) ۶۸- حاتمی یسرا (فرزانگان۷) ۹۶- بروجردی آذین (فرزانگان۱) ۱۲۴- صادقی میترا (فرزانگان۳)
۱۳- سروری پریا (فرزانگان۱) ۴۱- صوفی رضایی آوین (فرزانگان۲) ۶۹- ابراهیمی مینا (فرزانگان۷) ۹۷- شایان آیدا (فرزانگان۱) ۱۲۵- کمالی روستا آتنا (فرزانگان۳)
۱۴- سروش مهر عسل (فرزانگان۱) ۴۲- علیزاده وانیا (فرزانگان۲) ۷۰- حسین ‏پور الینا (فرزانگان۷) ۹۸- محمدرضا رومینا (فرزانگان۱) ۱۲۶- شفیعی کیانا (فرزانگان۳)
۱۵- ثنایی منش فاطمه (فرزانگان۱) ۴۳- کاویانی‏رام آنیسا (فرزانگان۲) ۷۱- روانخواه شیدا (فرزانگان۷) ۹۹- باغستانی سارا (فرزانگان۱) ۱۲۷- جاریانی انسیه (فرزانگان۴)
۱۶- علیمردانی یاسمن (فرزانگان۱) ۴۴- محتشمی هستی (فرزانگان۲) ۷۲- زارع قمیشه عسل (فرزانگان۷) ۱۰۰- احمدی آوا سادات (فرزانگان۲) ۱۲۸- حسینی آرمیتاسادات (فرزانگان۴)
۱۷- فولادگر ملینا (فرزانگان۱) ۴۵- محرابی آیما (فرزانگان۲) ۷۳- معماری فرد پروانه (فرزانگان۷) ۱۰۱- کاوسیان فاطمه (فرزانگان۲) ۱۲۹- پنجه شاهی فاطمه (فرزانگان۴)
۱۸- قدسی ویستا (فرزانگان۱) ۴۶- نوبهاری نغمه (فرزانگان۲) ۷۴- هوشان مژده (فرزانگان۷) ۱۰۲- پارسایی رها (فرزانگان۲) ۱۳۰- افشار آنیتا (فرزانگان۵)
۱۹- قندی زاده نیکنا (فرزانگان۱) ۴۷- نیکوسخن یاسمن (فرزانگان۲) ۷۵- چای فروشان تارا (فرزانگان۷) ۱۰۳- چاهه ملیکا (فرزانگان۲) ۱۳۱- رجایی ساینا (فرزانگان۵)
۲۰- کریمی فری مهر (فرزانگان۱) ۴۸- ملک محمدی ثنا (فرزانگان۲) ۷۶- بهزادی فاطمه (فرزانگان۷) ۱۰۴- چهاری‏زاده نادیا (فرزانگان۲) ۱۳۲- بیک‏یار حدیثه (فرزانگان۶)
۲۱- لاری النا (فرزانگان۱) ۴۹- سالاری فاطمه (فرزانگان۲) ۷۷- احمدی دلارام (فرزانگان۸) ۱۰۵- حبیبی نسترن (فرزانگان۲) ۱۳۳- شجاعی آتنا (فرزانگان۶)
۲۲- موسوی‏فرد کیمیا (فرزانگان۱) ۵۰- بیداری درسا (فرزانگان۴) ۷۸- سرکانیان سارینا (فرزانگان۸) ۱۰۶- روحانی ساینا (فرزانگان۲) ۱۳۴- موسوی نیوشا (فرزانگان۶)
۲۳- هاشمی تارا (فرزانگان۱) ۵۱- پناهی پارمیس (فرزانگان۴) ۷۹- سیمایی پانته ‏آ (فرزانگان۸) ۱۰۷- سلیمان زهرا (فرزانگان۲) ۱۳۵- ابوالحسنی عسل (فرزانگان۶)
۲۴- یزدان پناه فاطمه (فرزانگان۱) ۵۲- دانش پژوه یگانه (فرزانگان۴) ۸۰- شادگار نگار (فرزانگان۸) ۱۰۸- شکریان پانیذ (فرزانگان۲) ۱۳۶- صادقیانی دیانا (فرزانگان۶)
۲۵- ابراهیمی بهار (فرزانگان۲) ۵۳- دیوسالار فاطمه (فرزانگان۴) ۸۱- عامری ساینا (فرزانگان۸) ۱۰۹- عینی صبا (فرزانگان۲)
۲۶- اکبری پور نگین زهرا (فرزانگان۲) ۵۴- شعبان بلوکات (فرزانگان۴) ۸۲- قربان زاده یاسمن (فرزانگان۸) ۱۱۰- نوروزی کیمیا (فرزانگان۲)
۲۷- باقری عسل (فرزانگان۲) ۵۵- طاهری یلدا (فرزانگان۴) ۸۳- قوی پیکر دیبا (فرزانگان۸) ۱۱۱- سماواتی روناک (فرزانگان۲)
۲۸- بخت آور ساغر (فرزانگان۲) ۵۶- اسعدی مقدم مهشید (فرزانگان۵) ۸۴- کیان ارثی فاطمه (فرزانگان۸) ۱۱۲- سادات افسری ملینا (فرزانگان۲)

پذیرفته شدگان آزمون تیزهوشان و مدارس برتر

۱۳۹۷-۹۸

۱ ادیب درسا ۴۵ صدیقی آیسا ۸۹ اخلاقی روژینا ۱۳۳ سبزواری آریانا
۲ ارغنده سایه ۴۶ عابد مقدم آناهید ۹۰ اخوان صراف روشا ۱۳۴ شادرخ آریانا
۳ اسدی ویانا ۴۷ عباس زاده فاطمه ۹۱ اروانی تابان‏دخت ۱۳۵ شاکری شادان
۴ اشرفی حوا ۴۸ عباسی پور سارا ۹۲ اسحاقی هلیا ۱۳۶ شاه‏نظری ملیکا
۵ افتخاری حدیث ۴۹ عرفا بهار ۹۳ اسکندری سیتا ۱۳۷ شکوه‏منش زهرا
۶ امیری ابیانه آتوسا ۵۰ عزیزی روژینا ۹۴ اصغری شادی ۱۳۸ شوهانی هانیه
۷ امیری پرمیس ۵۱ علایی آوین ۹۵ اصلانی فاطمه ۱۳۹ شیوخی عسل
۸ آرانی کاشانی آتنا ۵۲ علی تبار یسنا ۹۶ افتخاری تینا ۱۴۰ صادقیان هیلیا
۹ آرمیتا کهتری ۵۳ غفاریان سوفیا ۹۷ اقبالی آنوشا ۱۴۱ صالحی یاسمن
۱۰ آزادمنش آرمیتی ۵۴ غلامی مریم ۹۸ اکبری مریم ۱۴۲ صامت درناز
۱۱ باقری بهار ۵۵ فروتن کیمیا ۹۹ امیری آیلار ۱۴۳ صبوحی نگین
۱۲ بندرومی نیکا ۵۶ قلیچ‏خانی یاسمن ۱۰۰ ایلخانی پارمیس ۱۴۴ عباسی فاطمه
۱۳ پورطاهر فاطمه زهرا ۵۷ قناعت شعار پرنیا ۱۰۱ آقازاده یلدا ۱۴۵ عبدی ساقی
۱۴ پیرایش نازنین فاطمه ۵۸ قهری صارمی آندیا ۱۰۲ آل حسینی سارا ۱۴۶ علیخانی هستی
۱۵ حافظی صفت هدیه ۵۹ کربلایی ریحانه ۱۰۳ بمانی مه‏گل ۱۴۷ فرج زاده غزل
۱۶ حسنی درسا ۶۰ کرمی نیکا ۱۰۴ بوی‏افراز گلسا ۱۴۸ فردوسی سروین
۱۷ حسین آبادی آذین ۶۱ کیان فر آرامیس ۱۰۵ بهادری‏نژاد آیدا ۱۴۹ قدیم‏خانی ریحانه
۱۸ حسینی سیدنگار ۶۲ گلزارفر هستی ۱۰۶ بهنام سیده هستی ۱۵۰ قربانی کیمیا
۱۹ حسینی مبینا ۶۳ لالی پانیک ۱۰۷ پامی ستایش ۱۵۱ کاتب آیلین
۲۰ حق کیش دنیز ۶۴ محمدی مائده ۱۰۸ پوربرقی شهناز ۱۵۲ کاغذچی آوا
۲۱ خازنی فریناز ۶۵ مختاری رومینا ۱۰۹ توکلی کیمیا ۱۵۳ کلانترمهرجردی آرامدخت
۲۲ خدایی الینا ۶۶ مختاری نژاد باران ۱۱۰ جاویدی هستی ۱۵۴ کمالی‏دولت‏آبادی ستایش
۲۳ خلجی ستایش ۶۷ مقیمی هدیه ۱۱۱ جعفری فشارکی هلنا ۱۵۵ کنعانی کیانا
۲۴ خیاط مهرک ۶۸ مکرمی باران ۱۱۲ جنت‏آبادی ریحانه ۱۵۶ محسنی مهتاب
۲۵ دارایی دایانا ۶۹ موسایی ساره ۱۱۳ حسینی درسا سادات ۱۵۷ محمودی آریانا
۲۶ رحمیانی آتنا ۷۰ موسایی صبا ۱۱۴ حسینی شقایق ۱۵۸ مژدهی نازنین
۲۷ زند سما ۷۱ موسوی آسمانه ۱۱۵ حسینی ملیکا ۱۵۹ مقیمی آناهیتا
۲۸ ساریخانی سایا ۷۲ ناصری پارمیدا ۱۱۶ حسینی نازآفرین ۱۶۰ مقیمی‏نیا کیانا
۲۹ سامع آرتینا ۷۳ ناعم مانیا ۱۱۷ حسینی نرگس ۱۶۱ ملکی درسا
۳۰ ستون زاده زهرا ۷۴ نصراله پارمیس ۱۱۸ حمزه نیلگون ۱۶۲ موسوی تانیا
۳۱ سراقی فاطمه ۷۵ نوروزی صوفیا ۱۱۹ خداوردی کانی ۱۶۳ مولایی توانی مه‏آرا
۳۲ سلطانی آذر عسل ۷۶ وثوق آریانا ۱۲۰ خضروی یاس ۱۶۴ مهاجرانی بهارسادات
۳۳ سیانپور آمیتیس ۷۷ هرم‏وند مهتاب ۱۲۱ خندان مارینا ۱۶۵ مه‏آبادی میسا
۳۴ سیفی آیسان ۷۸ هزاوه درین ۱۲۲ خواجویی غزل ۱۶۶ مهدوی‏سعیدی رها
۳۵ سیفی آیناز ۷۹ هنرپرور مارال ۱۲۳ دارابی سونیا ۱۶۷ میررضوی مونا
۳۶ شمس تبسم ۸۰ هوشیار باران ۱۲۴ دالایی تارا ۱۶۸ نجارشریفی زهرا
۳۷ شمسی زینب ۸۱ یاراللهی وانیا ۱۲۵ داورزنی درسا ۱۶۹ نجفی رومینا
۳۸ شهباز ملودی ۸۲ یزدان مهر درسا ۱۲۶ دبیری سارا ۱۷۰ نخستین آیلین
۳۹ شهرام نژاد کیانا ۸۳ ابویی فاطمه ۱۲۷ رادمنش سحر ۱۷۱ نفیسی مهرسا
۴۰ صدیقی آیسا ۸۴ اجلوئیان هستی ۱۲۸ رایان پارمیدا ۱۷۲ نقی‏پور پارمیدا
۴۱ شمس تبسم ۸۵ احمدزاده درینا ۱۲۹ رحیمی دایانا ۱۷۳ نورنژاد هلیا
۴۲ شمسی زینب ۸۶ احمدی پور فاطمه ۱۳۰ رزاقی مبینا ۱۷۴ وفایی دنیز
۴۳ شهباز ملودی ۸۷ احمدی فاطمه ۱۳۱ رزمی مهرنوش ۱۷۵ هاشمی‏منش عطیه سادات
۴۴ شهرام نژاد کیانا ۸۸ اخلاصی پارمیس ۱۳۲ زارعی اسرا ۱۷۶ یحیی‏پور پرنیان

پذیرفته شدگان آزمون تیزهوشان و مدارس برتر

۱۳۹۶-۹۷

۱ آوا سامانی ۳۸ زهرا رحیمی ۷۵ دیانا کاظمی ۱۱۲ سارینا زارع
۲ آویسا سیدرضازاده ۳۹ نگار نصیری ۷۶ نازنین زهرا افخمی ۱۱۳ کیانا هاشمی
۳ نیایش فلاح نژاد ۴۰ روژان اباذری ۷۷ صبا حسینی ۱۱۴ ملینا دهخوارقانیان
۴ پارمیدا عالمی ۴۱ مژگان بهمن پور ۷۸ نیکان رجبی ۱۱۵ صبا عالمی
۵ رز صمدی ۴۲ ملیکا تقدسی ۷۹ ریحانه تقی پور ۱۱۶ درسا جلالی
۶ آوا کردونی ۴۳ کیمیا مصلحت انگیز ۸۰ پگاه کاشانی ۱۱۷ سارا شکری نیا
۷ آوا اطمینان ۴۴ فاطمه حسینی حقیقت ۸۱ سارا افشاری ۱۱۸ مهری رحیمی مطلق
۸ یاسمن نوبهاری ۴۵ دیانا حسینی ۸۲ زهرا افشاری ۱۱۹ مریم خسروی
۹ فاطمه طامهری ۴۶ ترمه هاشم الحسینی ۸۳ ملینا حاجی قاسم ۱۲۰ فریما طالب پور
۱۰ هلنا دهخوارقانیان ۴۷ مهشید عباس نژاد ۸۴ ساینا پرنیان ۱۲۱ صهبا پهلوان
۱۱ ساینا سلطانفر ۴۸ سونیا زارع ۸۵ آوا اکبری ۱۲۲ مبینا سادات افسری
۱۲ فاطمه ابراهیمی ۴۹ نیکی مشیری ۸۶ روبینا روستا ۱۲۳ آیسان همتی
۱۳ نگار طاهری ۵۰ مونا لاهیجانی افخم ۸۷ گلاره آگاهی ۱۲۴ معصومه جاویدی
۱۴ گلنوش رحمانی ۵۱ سارینا دلیرانی ۸۸ مهدیس قدمیاری ۱۲۵ ساینا میرزاجانی
۱۵ شهرزاد چینیان ۵۲ فاطمه مصطفی لو ۸۹ مبینا شاوردی ۱۲۶ هانیه افخمی
۱۶ موژان نادری موشایی ۵۳ ملینا شریعت پناه ۹۰ یگانه قلی پور ۱۲۷ فاطمه صیدی
۱۷ هستی فتحی ناز ۵۴ رایا جنت آبادی ۹۱ عسل اردکانی ۱۲۸ الهام نوربخش
۱۸ عسل عزیزمحمدی ۵۵ دریا آزاددل ۹۲ عسل رضازاده ۱۲۹ فهیمه هاشمی تبار
۱۹ غزل غضنفری ۵۶ محیا امیدی فر ۹۳ زهرا طاهری ۱۳۰ فرنوش حسینی
۲۰ دلیا میبدی ۵۷ ثنا میرصادقی ۹۴ گلبرگ سپهرآرا ۱۳۱ سپیده طویل
۲۱ فاطمه امینی مزرعه نو ۵۸ ثمین میرصادقی ۹۵ فاطمه هداوند ۱۳۲ مریم جبالی
۲۲ سیده فاطمه قیمی ۵۹ آتنا عنقایی ۹۶ ریحانه اکبری ۱۳۳ معصومه خادم هاشمی
۲۳ مهرسا مرتضوی ۶۰ فاطمه صادق زاده ۹۷ یاسمین کامران ۱۳۴ نیلوفر دهباشی
۲۴ نیلسا سادات بشیری ۶۱ درسا کیانی ۹۸ مهشاد شرع الاسلام ۱۳۵ کیمیا مخبری فر
۲۵ پارمیس کمالی ۶۲ آرمیتا اصغریان ۹۹ غزل طحان ۱۳۶ یاسمن گل زردی
۲۶ آرزو قاسم زاده ۶۳ مهزاد بهمنی ۱۰۰ ملیکا قدیریان ۱۳۷ ریحانه مختاری
۲۷ آنیتا میرزازاده ۶۴ نارین رسولی ۱۰۱ نیکا رضایی ۱۳۸ عسل ایماندار
۲۸ نرگس هادی دوست ۶۵ مبینا عسگری ۱۰۲ صبا اکبرزاده ۱۳۹ ی راز بندری
۲۹ هستی وطن نواز ۶۶ هستی اعرابی ۱۰۳ زهرا رفیعی ۱۴۰ هانیه هوشیار خواه
۳۰ پرنیا شکوری ۶۷ صبا اسکندری ۱۰۴ زهرا تیموری ۱۴۱ مهتا موحد محمدی
۳۱ مهزاد علی محمدی ۶۸ رومینا آل طه ۱۰۵ کیانا موسی زاده ۱۴۲ آریانا شایانیان
۳۲ مهیلا نبی پور ۶۹ نورآی عبدللهی ۱۰۶ شکیلا قبادی ۱۴۳ بیتا اعظمی
۳۳ فاطمه سادات مطلبی طبایی ۷۰ نرگس پاشایی ۱۰۷ مونا حق شناس ۱۴۴ آتنا آقاگلی
۳۴ هستی رضایی ۷۱ زهرا دهقان ۱۰۸ ریحانه احمدی ۱۴۵ روژین ثابتی
۳۵ شمیم گودرزی ۷۲ هستی شیروانی ۱۰۹ نبلوفر میزا محمد علی ۱۴۶ شینا غریبی
۳۶ صبا نوروزی ۷۳ مهدیس زنگنه ۱۱۰ مارال صمیمی
۳۷ ریحانه وهاب ۷۴ نیکی محمدنژاد ۱۱۱ زینب عبیات

پذیرفته شدگان آزمون تیزهوشان و مدارس برتر 

۱۳۹۵-۹۶

۱  ملینا ربی بی ۲۷  مهدیسا قربانی ۵۳  ملینا نوروز طجری ۷۹  هلیا بهرامی فر
۲ آیلین حمزه لو ۲۸ زینب قربانیان قهرودی ۵۴  هستی میرزاخانی ۸۰ یگانه عظمی شهرابی
۳  درسا شیخ الاسلامی ۲۹  صبا نعیمی ۵۵  عسل ابوالحسنی ۸۱ درسا ابراهیم زاده
۴  مهسا بهفر ۳۰  آوا نوری ۵۶ صباسادات علوی ۸۲  تانیا ایران پور
۵ بهار مشتاقی ۳۱  روژان واصف احمدزاده ۵۷ پریا عابدی ۸۳ آرمیتا نجفی
۶  آتوسا آقاگلی ۳۲  یگانه یوسفی ۵۸  نگار فرزاد ۸۴  کیمیا نوروزی
۷  ریحانه الماسی ۳۳  هستی هدایت ۵۹  فاطمه کاظمیان ۸۵  درسا صبری
۸  باران بنکدار ۳۴  یاس نوید ۶۰  آتنا جعفری فشارکی ۸۶  مهرناز زرکلام
۹  زهرا جوادزاده ۳۵  غزاله صلاحی مهر ۶۱  زهرا تقدسی ۸۷  روناک سماواتی
۱۰  مبینا خادمی ۳۶ سارا عطایی ۶۲  تینا خدایی بنده ۸۸ ملینا نیری
۱۱  پریا خان جان ۳۷  هلیا کلانکی ۶۳  سحر قدس ۸۹  ساغر سیدپور
۱۲  هستی درانیان ۳۸  هلیا محمدی ۶۴  پرنیا گیوه چیان ۹۰  رومینا محمدرضا
۱۳ ساغر رضائیان ۳۹  پانیذ پارسا ۶۵  پانیذ اسدی ۹۱  آرمیتا حسینی
۱۴  دیانا سرمدیان ۴۰  آوا شهبازی ۶۶ کیمیا هداوند ۹۲  نرگس رضاخانی
۱۵  آواسمائی ۴۱  نیکا نیکبختیان ۶۷  یلدا جابری ۹۳ آیلار رحیم زاده
۱۶  طراوت طالب تبار ۴۲  صبا اکبری ۶۸ غزل اسعدی مقدم ۹۴  سوگند زرگر
۱۷  عسل قاسمی ۴۳ کیانا زرکوب ۶۹ نیکا ترابی ۹۵  آریانا دمنابی اصل
۱۸  کژال قاسمی ۴۴  درسا امیری ابیانه ۷۰  آیناز جهاندیده ۹۶  دیانا صادقیانی
۱۹  فاطمه کاظمیان ۴۵ بهار حسین زاده پیله ور ۷۱  پارمیدا سراج ۹۷  عسل سورگی
۲۰ صدف واحدی نوری ۴۶ غزاله زند ۷۲  هستی سلیمیان ۹۸ میترا صادقی
۲۱  ملیکا نوری ۴۷ ماریانوش صابری ۷۳  یاسین شادمند ۹۹  مطهره قناعت پیشه
۲۲  رومینا یعقوبی ۴۸  یاسمین محمدی ۷۴ سونیا صفی زاده ۱۰۰  کیمیا میرقطبی
۲۳  شقایق ادیبی فر ۴۹  ملیکا ناریان ۷۵  صبا کلانتری ۱۰۱  ایرانا معمارزاده
۲۴  وانیا چلنگر ۵۰  زمرد دیهیم ۷۶  مارال مشهدی ۱۰۲  ملیکا دستگیری
۲۵ پانته آ بزرگمهر ۵۱  نازنین بنابی نقده ۷۷  ملیکا مهندس پور
۲۶ هلیا صدیق ۵۲  مبینا اکبری ۷۸  آیدا گچ کاران

پذیرفته شدگان آزمون تیزهوشان و مدارس برتر 

۱۳۹۴-۹۵

۱ یسنا امینیایی  ۲۴ آتنا صیاد  ۴۷ اسرا زارعی  ۷۰  نازآفرین حسینی
 ۲  درناز صامت  ۲۵  ریحانه صادقی  ۴۸ مبینا شرفی  ۷۱  دنیز وفایی
 ۳  صنم قانعی رضایی مقدم  ۲۶  پارمیس ایلخانی  ۴۹ صبا هاشم بیگی  ۷۲  مائده خسروشیری
 ۴  نگین منصوری  ۲۷  فاطمه حسینی  ۵۰ آیلین پوراحمد  ۷۳  فاطمه پاکدامن
 ۵  پرنیان هاشمی  ۲۸  پانیذ اعتماد مظاهری  ۵۱ مهتا صمد زاده  ۷۴  درسا خانی
 ۶  کیانا یوسفی  ۲۹  ملیکا شاه نظری  ۵۲ پارمیس وظیفه  ۷۵  تالین اوهانی
 ۷  بهار صفرآبادی فراهانی  ۳۰  عسل مجاهدی فر  ۵۳ مهدیه ملکی  ۷۶  مبینا رزاقی
 ۸  نوگل یاوری  ۳۱  هستی ضیاعی  ۵۴  شهناز پوربرقی  ۷۷  درینا احمدزاده
 ۹  نوژان فهیم زاده  ۳۲  الهه ایمانی  ۵۵  حنانه ارشدی  ۷۸  یاس میرصادقی
 ۱۰  ستاره ثابتی  ۳۳  سونیا دارابی  ۵۶  مه آرا ملایی توانی  ۷۹  آیلین صدرجمالی
 ۱۱  ملیکا تقی پور  ۳۴  یاسمین گیویان  ۵۷  فاطمه مصری  ۸۰  درسا رنجبر
 ۱۲  کاملین کاویانی  ۳۵  روژان خزایی  ۵۸  کیانا قمصری  ۸۱  نیکا ابراهیمیان
 ۱۳  یاس خضروی  ۳۶  عطیه سادات صالحی  ۵۹  ملیکا شاه نظری  ۸۲  نگین امیری
 ۱۴  نیکا یمینی  ۳۷  آریانا محمودی  ۶۰  کیانا ملازاده  ۸۳  یاسمن توکلی
 ۱۵  مانیا آل رسول  ۳۸  ثنا بقایی  ۶۱  نازنین بهراد  ۸۴  مریم دالوند
 ۱۶  فاطمه تبرایی  ۳۹  هدیه عسگری  ۶۲  فائزه مظلوم روشن  ۸۵  هلیا غضنفری
 ۱۷  الیا تقی پور  ۴۰  فاطمه رنجبر  ۶۳  هلیا صادقیان  ۸۶  بیتا صنعتی
 ۱۸  هستی متشفیع  ۴۱  دنیز وفایی  ۶۴  هانیه بیات  ۸۷  شقایق حسین نژاد
 ۱۹  پارمین بهرام علی  ۴۲  مهسا بیگدلی  ۶۵  ریحانه میرزایی  ۸۸  یکتا عبدالحسنی
 ۲۰  بهار کتیبه  ۴۳  پاکناز مصحفی  ۶۶  مهلا ناطقی  ۸۹  زهرا سوری
 ۲۱  عسل طباطبایی  ۴۴  ارغوان پورنوروز  ۶۷  آیدا پارسا  ۹۰  مبینا رزاقی
 ۲۲  ساینا صراف  ۴۵  سارا قلی زاده ۶۸  سارا صالحی  ۹۱  پرنیا اوسطی
 ۲۳  رومینا قدوسی  ۴۶  کیانا قمصری ۶۹  آیسا خلیلی  ۹۲  میسا مهابادی
 ۹۳  هستی جاویدی
۹۴ هانا حالی

پذیرفته شدگان آزمون تیزهوشان و مدارس برتر 

۱۳۹۳-۹۴

اسامی دانش آموزان پذیرفته شده در مدرسه تیزهوشان :

ساناز صفدری مبینا قدر دان فاطمه عزیزآبادی فراهانی مهرنوش تبریزیان میرم یارندی پریسا اصغری توانا
نیوشا مهرورز یگانه حاتمی شکیبا رحیمی ثنا خلیلی ارغوان کارگر الناز میری
سارا کلانتری دنیا باغبانیان مبینا سادات افسری حسنی باغبانیان دریا رضایی دلارام رشادفر
عسل مولاپور محدثه شاهنگیان الهام نوربخش مریم محمدی موژان احدی صبا سید متین
پارمیدا رستمی یاس غیاثی نیایش نظری پارمیدا رحمانی پریسا فیروز بخش ثمین پسران رزاق
سمیرا ابوالقاسمی هدی پور غلامی هلیا آقایی راد مهسا عبدالهی الناز نوروز طجری یلدا کسروی
یاسمن توکلی فاطمه احمد پور کیوانی فرنوش تبریزیان شیرین جلیلی شمیمه نظری اصل درسا سیفی
 شیوا نصیری سارا حسینی ثنا اکبر اشرفی صبا محمودی حنانه دژآگاه کیمیا عامری
میترا شاه محمدی بهار اهروانی یلدا کسروی نیکا حیدر کیمیا هادیان عظمت عیسی زاده
مریم یارندی شعرا جعفری تبار فاطمه بابایی شقایق حسن زاده صبا کمالی کیمیا میرزایی
پارام معصوم نصری نگین توده دهقان موژان سادات عقیلی سارا عظیم اف زهرا ستاری فاطمه زرعی فروش
نگین شادگار مهرنوش شرع الاسلام  الیکا کرمی  زینب عبیات فاطمه مقیمی سارا شکری
مشکوه مومن زاده ملیکا قدردان پریسا نصیری وانیان فغانی مارال صمیمی شادان علیزاده
دیبا رفیعی یلدا بنی محمدی میرم خسروی کیانا هاشمی نژاد سیوا فرهام ستاره سردستانی
مهدیه شیخ رضایی فاطمه حصیب زهرا آسرایی  مهزاد سیفی  لیلا محمدی نوشین کوهلی
یاسمینا علی قارداشی سحر علیزاده راضیه سلیمان بیگی پارمیدا عباسی فاطمه مظلوم روشن پارمیدا مصطفی پور

اسامی پذیرفته شدگان مدارس برتر :

 نیکو کلاردشتی سارا بهنودی کیمیا ضیافت کیانا ضیافت شیوا صدیق مهرنوش قره داغی
ریحانه پهلوان سارا زینالپور طناز اسفندیار نگین گهواره چی شیما شمس نورین هزار پیشه
درین صمدیان کیمیا گودرزی رومیصا استاد سراج یگانی شیرزادی هنگامه شیرزادی فاطمه گلشنی
یاسمن حسین زاده فریما نیرومند رها دهخوارقانی ملیکا آزادیان ارمغان بنی کرمی پرند صمدی
فرین معروف صوفیان کیمیا مهندس پور آوا شاهوردی فائزه ارشدی صبا شاهمی صبا فامیلی
صبا سید متین باران اخشیک انیسه زرگری مهیا نیکو منش نگار عظیمی پور عسل صادق اقبالی
ملیکا نژادفر آرمینا بمانی فرنوش افشین راد زهرا فرهام صبا آموزگار بیتا لحمی
ناز زرگر جواهری ریحانه دالوند مهنا شهراد رومینا نورخانی

پذیرفته شدگان آزمون تیزهوشان

۱۴۰۰-۱۴۰۱

۱- ابراهیمی نازنین مریم –  ۱ ۴۰- خالق نژاد تبری حنانه – بابل ۷۹- صمدی مهلا – ۶ ۱۱۸- میر امیرعلی – حلی ۴
۲- ابوالحسنی آیسا – ۱ ۴۱- خدائی آنیا – ۱ ۸۰- صیاد دینا – ۷ ۱۱۹- میرزایی مریم – خوی
۳- اثنی عشری مهرگان – ۱ ۴۲- خلفی دلناز – ۶ ۸۱- طالبیان پریا – ۱ ۱۲۰- میرعبدالحی مهداسادات-۲
۴- احمد معظم صبا – ۲ ۴۳- دانائیان تینا – ۷ ۸۲- طه نیروانا – ۱ ۱۲۱- نجفی پرهام – حلی ۹
۵- اسداللهی غزل – کرج ۳ ۴۴- داودی ماهور – ۴ ۸۳- عبد یزدانی آریا – حلی۶ ۱۲۲- نجفی درسا – ۳
۶- اسدی ویانا-۲ ۴۵- درمیانی نسیم – ۸ ۸۴- عبدالهی مهسا- ۲ ۱۲۳- نجفی درناز – ۱
۷- اسکندری زهرا – ۸ ۴۶- دلاوری ستاره – ۲ ۸۵- عبدی مهرسا – ۱ ۱۲۴- نجفی هلیا – قم
۸- افتخاری آرا حدیث – ۸ ۴۷- دوالو آنوشا – ۸۶- عرب زاده رونیکا – ۴ ۱۲۵- نصیری نیکا – ۷
۹- امیر آبادی ابوالفضل – مشهد ۴۸- دهقان عسل۳ ۸۷- علاقبند هانا – ۱ ۱۲۶- نعیم آبادی مهرسا – ۱
۱۰- امیرقلی نژاد نازنین فاطمه-۶ ۴۹- ذوقی ریحانه – ۵ ۸۸- علی نازی مهرسا – ۲ ۱۲۷- نوربخش کیان – حلی۱
۱۱- امیری پرمیس – ۱ ۵۰- راسخی راد مانی-مشهد ۸۹- غلامی دینا – ۵ ۱۲۸- نیک عمل محمد-حلی ۵
۱۲- امیری قمی نژاد نازنین-۶ ۵۱- رجبعلی فاطمه – ۲ ۹۰- فراتی امیرمهدی- حلی۳ ۱۲۹- واشقانی ستایش – ۲
۱۳- آذرکمان الناز – ۱ ۵۲- رجبعلیان هستی – ۲ ۹۱- فرح دل یاسمینا – ۳ ۱۳۰- هادیلو ریحانه – ۷
۱۴- آزادی ریحانه – ۲ ۵۳- رشادتی آیسل – خوی ۹۲- فروتن کیمیا – ۲ ۱۳۱- هاشمی هلیا – ۸
۱۵- آقایی مریم –  ۲ ۵۴- رشتی سیده کوثر – ۲ ۹۳- فروزان شیرین – قم ۱۳۲- هدائی هلیا – ۲
۱۶- باقری بهار – ۱ ۵۵- رضاوند صوفیا – ۶ ۹۴- فرهمند آتنا – ۳ ۱۳۳- هرم وند مهتاب – ۲
۱۷- بذر افشان آریا – حلی ۵ ۵۶- رضایی محمدحسین – قزوین ۹۵- فصاحت آیلین – ۴ ۱۳۴- همتی آرتین – حلی ۷
۱۸- بزرگی فرانه – ۱ ۵۷- رفیع سیده حسنا – ۲ ۹۶- فلاح آوین – ۸ ۱۳۵- همتی دیبا – ۱
۱۹- بهمنیار آریستا – ۸ ۵۸- زارعی یلدا – ۲ ۹۷- قاسمی رزا – ۸ ۱۳۶- هوشیار باران – ۲
۲۰- بیات پروشا – ۲ ۵۹- زمردیان آرمیتا- اصفهان ۹۸- قاصدی آرینا – ۱ ۱۳۷- یاراحمدی نگار – ۱
۲۱- بیگدلی سحر – ۶ ۶۰- ساریخانی سایا – ۲ ۹۹- قرچه عدنان – حلی ۱ ۱۳۸- یزدان مهر درسا – ۳
۲۲- پور زنگنه ترانه – ۶ ۶۱- سالمی آیدا – ۳ ۱۰۰- قلی پور زهرا – ۳ ۱۳۹- یزدانی آریا-حلی ۶
۲۳- پورداود محمد صادق – اهواز ۶۲- سامع آرمیتا – ۲ ۱۰۱- قهری آندیا – ۲ ۱۴۰- یزدی نیا ثنا – ۴
۲۴- تاتاری نرگس – ۶ ۶۳- سپهری پریسا – ۲ ۱۰۲- کرد علی – خوزستان ۱۴۱- یوسف مارزی ستایش- ۱
۲۵- تبرایی نگار – ۲ ۶۴- سجادی ثنا – ۲ ۱۰۳- گچکار محمد صدرا-حلی۱ ۱۴۲- یوسفی مهتا – ۸
۲۶- ترکمان آیرین – ۲ ۶۵- سلاجقه علی – کرمان ۱۰۴- محمدی شادروان نسترن-۵ ۱۴۳- انعامی آرمیتا – ۲
۲۷- تعظیمی فر راژان – البرز ۶۶- سیانپور آمیتیس – ۶ ۱۰۵- محمودی مبینا – ۴
۲۸- جابری یسنا – ۲ ۶۷- شایگان مجد روژان – ۷ ۱۰۶- مختاری رومینا – ۸
۲۹- جدیری پریسا – ۸ ۶۸- شریعتی سارینا – ۱ ۱۰۷- مرادپور محمد-خرم آباد
۳۰- جلیلی سارا – ۲ ۶۹- شکری هلنا – ۳ ۱۰۸- مرادپوری ستایش – ۱
۳۱- جواهری نیکی – ۲ ۷۰- شکوری دینا – بندرعباس ۲ ۱۰۹- مرادی محیا – ۳
۳۲- جهانی پویا – خوزستان ۷۱- شنتیانی بهار – ۱ ۱۱۰- مرسلی الینا – ۳
۳۳- حداد مانیا – ۷ ۷۲- شوریابی شاینا – ۶ ۱۱۱- مزدکی روژان – ۲
۳۴- حسن زاده ستایش – ۶ ۷۳- شهباز ملودی – ۲ ۱۱۲- مساح ویانا – ۸
۳۵- حسینی درسا – بابل ۷۴- شهرابی عسل زهرا – ۴ ۱۱۳- مقدم رونیکا – ۴
۳۶- حق کیش دنیز – ۱ ۷۵- صابری مهشید – اسلامشهر ۱۱۴- مقیمی الینا – ۶
۳۷- حقیقی آمیتیس-۴ ۷۶- صادقی سحر- ۳ ۱۱۵- منتظری آرتین-حلی ۵
۳۸- حکیم زاده الناز-خوزستان ۷۷- صالحی فرگل – ۶ ۱۱۶- مومنی پرنیا – ۵
۳۹- حنیفی ثنا – ۱ ۷۸- صدیق الذاکرین آویسا-۱ ۱۱۷- مهرشادان شیدا – ۷

پذیرفته شدگان آزمون تیزهوشان

۱۳۹۹-۱۴۰۰

۱-کیانا کاظم درشتی ( فرزانگان ۱) ۲۹-عسل درخشان (فرزانگان۱) ۵۷-هلیا نیکومنش (فرزانگان۳) ۸۵-صباحیدری فر(فرزانگان۲) ۱۱۳-همازمانیان (فرزانگان۵)
۲- مهسان زارع (فرزانگان ۱) ۳۰-نرگس غضنفرپور (فرزانگان۵) ۵۸-سارینا الوندی (فرزانگان۶) ۸۶-ساریناشاهدی(فرزانگان۸) ۱۱۴-آیلین چراغی(فرزانگان۵)
۳-دبورا خداپرست (فرزانگان۱) ۳۱-مهکامه کشوری (فرزانگان۴) ۵۹-آنیتاسادات موسوی(فرزانگان۳) ۸۷-مشکات مسگر لاهیجی(فرزانگان۲) ۱۱۵- فاطمه آقایی (فرزانکان۳)
۴-عسل افتخاری (فرزانگان ۱) ۳۲-النا صادق ساری خان بیگلو(فرزانگان۲) ۶۰-لیلا سادات میری(فرزانگان۴) ۸۸-هستی تعظیمی فر (فرزانگان۸) ۱۱۶-آتنا عنقانی(فرزانگان ۶)
۵-ستایش ملک نژاد(فرزانگان۲) ۳۳- سارینا حق پناه اسکی ( فرزانگان۲) ۶۱-آیدا خسروآبادی(فرزانگان۲) ۸۹-آیلین عباسی(فرزانگان۱ شیراز) ۱۱۷-ریحانه تیموری غرب(فرزانگان۲)
۶-روشارفاهی(فرزانگان۱) ۳۴- رومینا کبریتی(فرزانگان۴) ۶۲-تاراکاتب (فرزانگان۱) ۹۰-ملودی نیکی پار (فرزانگان ۷) ۱۱۸- فاطمه حجی مانی(فرزانگان۱)
۷-عسل جلدکار(فرزانگان۲) ۳۵-آترینا فلاح زاده (فرزانگان ۴) ۶۳-ریحانه تقی پور کمنی(فرزانگان۲) ۹۱-آوا آخوندزاده (فرزانگان ۵) ۱۱۹-هانا شریف کاشانی(فرزانگان۲)
۸-مهرزاد داودزاده(فرزانگان۱) ۳۶-نیایش بزاریان(فرزانگان۱) ۶۴- فاطمه زمانی(فرزانگان چهاردانگه) ۹۲- یکتا سرمست زاده (فرزانگان۵) ۱۲۰-آرتینا نوری لنگری(فرزانگان۱)
۹-صبا زکی(فرزانگان۱) ۳۷-دلارام کاظمی (فرزانگان ۱) ۶۵-ثنا مظاهری(فرزلنگان۲) ۹۳-مستوره میراحمدی(فرزانگان اراک) ۱۲۱-ملینا اشراقی(فرزانگان۴)
۱۰-باران شیخ پور(فرزانگان۷) ۳۸-آنیتا بهرامی(فرزانگان۲) ۶۶-نگین احسن نیا(فرزانگان۷) ۹۴-نیکا طالبی (فرزانگان۸) ۱۲۲-فاطمه زارع (فرزانگان ۷)
۱۱-یگانه هادی(فرزانگان۲) ۳۹-کیانا محرزمهر(فرزنگان ۸) ۶۷-عسل بستان زاده(فرزانگان۵) ۹۵-عسل عزیز محمدی(فرزانگان۲) ۱۲۳-کیاناز ستاری(فرزانگان۴)
۱۲-ساراحامی فر (فرزانگان۷) ۴۰-مانترا نمیرانیان(فرزانگان۸) ۶۸-صبا حسنی(فرزانگان۸) ۹۶-پرنیا عطایی (فرزانگان۸) ۱۲۴- عسل احمدی(فرزانگان۸)
۱۳-هلیا علی بیگ طهرانی(فرزانکان ۵) ۴۱-پرنیا عراقی(فرزانگان۱) ۶۹-نازنین زهرا کاظمی(فرزانگان۱،اصفهان) ۹۷-ستایش حق پناه (فرزانگان۸) ۱۲۵-کیمیا آقا حسینی(فرزانگان۱)
۱۴-انسیه مقصودی (فرزانگان اسلامشهر) ۴۲-سپیده شاه حسینی(فرزانگان۸) ۷۰-غزل میرزاخانی(فرزانگان شهرکرد) ۹۸-باران خزلی(فرزانگان ۴) ۱۲۶-آنیتا حبیب زاده(فرزانگان۴)
۱۵-پرنیا رضایی(فرزانگان۷) ۴۳-رزا دهقانی(فرزانگان ۵) ۷۱- حسنا میرادی(فرزانگان۷) ۹۹-ریحانه صدیق (فرزانگان ۱) ۱۲۷-نیکا پرسم (فرزانگان۵)
۱۶-سارینا ساعی(فرزانگان۲) ۴۴-فاطمه زمانی (فرزانگان۲) ۷۲-دیباابراهیمی(فرزانگان۸) ۱۰۰-آذین فام(فرزانگان ۷) ۱۲۸-ساناز بیطرف (فرزانگان۲)
۱۷-پانیا صادقی(فرزانگان۵) ۴۵-آوینا منصوری(فرزانگان۵) ۷۳-ریحانه قجاوند(فرزانگان۱) ۱۰۱-پریا قاسمی(فرزانگان۴) ۱۲۹-تیام پیوندی(فرزانگان۵)
۱۸-آناهیتا قلی نژاد(فرزانگان ۲) ۴۶-ساینا شاهبداغی ( فرزانگان۷) ۷۴-پانیذ سردار(فرزانگان۷) ۱۰۲-فاطمه صدیق (فرزانگان۱) ۱۳۰-عسل حدادی(فرزانگان۱)
۱۹- فاطمه پودینه (فرزانگان ۲) ۴۷-مهشید عباس نژاد(فرزانگان۳) ۷۵- دناقاسمی (فرزانگان۸) ۱۰۳-نرگس هادی دوست(فرزانگان۷) ۱۳۱-هیوا صفاری پور(فرزانگان۲)
۲۰- تارافربود(فرزانگان۷) ۴۸-مریم زند وکیلی (فرزانگان ۲) ۷۶-فرین دایی(فررانگان۲) ۱۰۴-نیکو لبافی(فرزانگان۷) ۱۳۲-مانا معرفت(فرزانگان۱)
۲۱-فاطیماحجی مانی (فرزانگان ۱) ۴۹-رژیناعادلی(فرزانگان۳) ۷۷-کیانا داها(فرزانگان۷) ۱۰۵-رزصمدی (فرزانگان۱) ۱۳۳-مائده فرجی (فرزانگان۴)
۲۲-هلیاعفت خواه(فرزانگان رشت) ۵۰-روژین جباری (فرزانگان۷) ۷۸-سیده دنیاجعفری(فرزانگان۴) ۱۰۶-مبینا محمودی(فرزانگان۵) ۱۳۴-نگاربهمن نیا(فرزانگان۲)
۲۳-ریحانه آقاپورآهنگر(فرزانگان۱) ۵۱-ریحانه تیموری (فرزانگان۲) ۷۹-آیتک سرحدی(فرزانگان۶) ۱۰۷-الینا توانا(فرزانگان۸) ۱۳۵-مهدیس ده بگ (فرزانگان۸)
۲۴-آیلاریزدانی ساربانقلی(فرزانگان۱) ۵۲-بهارخادمی شربف آباد(فرزانگان۷) ۸۰-کیانا سهرابی(فرزانگان۵) ۱۰۸-پارمیدا قربان کرمی(فرزانگان۵) ۱۳۶- آیدا خسرو آبادی (فرزانگان۲)
۲۵-پارمیس میلانی(فرزانگان۷) ۵۳-هستی رضایی(فرزانگان۸) ۸۱-آترین تقی پور(فرزانگان۱) ۱۰۹-ثنا مرزبان راد(فرزانگان۸) ۱۳۷- سارا محمدی (فرزانگان۷)
۲۶-الیناقاسمی(فرزانگان۵) ۵۴-ویانا شریفی(فرزانگان۸) ۸۲-سها زند (فرزانگان۲) ۱۱۰-ساحل میرزارضایی(فرزانگان۷) ۱۳۸- زهرا رستمی (فرزانگان۸)
۲۷-نیلا خبیری(فرزانگان ۲) ۵۵-پریا محمدی(فرزانگان ۱) ۸۳-حنانه سعیدی (فرزانگان۸) ۱۱۱-دلارام کاظمی(فرزانگان۱) ۱۳۹-پرنیا گودرزی(فرزانگان۸)
۲۸-عسل خوشبین (فرزانگان۸) ۵۶-پرنیا قاسمی،(فرزانگان۴) ۸۴-نازنین زینب دشتیان (فرزانگان ۸) ۱۱۲-النا صادق ساری خان (فرزانگان۳) ۱۴۰-آذین بروجردی(فرزانگان۱)

پذیرفته شدگان آزمون تیزهوشان

۱۳۹۸-۹۹

۱- افضلی کوثر (فرزانگان۱) ۲۹- پسندیده یکتا (فرزانگان۲) ۵۷- توحیدفام سارا (فرزانگان۵) ۸۵- نصیری پارمیدا (فرزانگان۸) ۱۱۳- بدر بیتا (فرزانگان۲)
۲- آقاجانی نادیا (فرزانگان۱) ۳۰- پوراحمد پارمیس (فرزانگان۲) ۵۸- چالاکی ستاره (فرزانگان۵) ۸۶- بنی اردلان تینا (فرزانگان۸) ۱۱۴- پروازی آرزو (فرزانگان۲)
۳- باقری آپامه (فرزانگان۱) ۳۱- تهرانی کاملیا (فرزانگان۲) ۵۹- حسینی نژاد کیمیا (فرزانگان۵) ۸۷- خیری نرگس (فرزانگان بندرعباس) ۱۱۵- نجفی آرمیتا (فرزانگان۲)
۴- بایرامیان کتایون (فرزانگان۱) ۳۲- جعفری ترنم (فرزانگان۲) ۶۰- رستمی بهار (فرزانگان۵) ۸۸- بویه ستایش (فرزانگان۱) ۱۱۶- شیبانی سارینا (فرزانگان۲)
۵- پرویزیان ویانا (فرزانگان۱) ۳۳- حسن ولی آوینا (فرزانگان۲) ۶۱- صدیقی سارا (فرزانگان۵) ۸۹- حسینی‏نژاد محیاسادات (فرزانگان۱) ۱۱۷- رزمی مانیا (فرزانگان۲)
۶- چالاکی سپیده (فرزانگان۱) ۳۴- رضاسلطانی رزا (فرزانگان۲) ۶۲- صفارزاده ستایش (فرزانگان۵) ۹۰- دستگیری ملیکا (فرزانگان۱) ۱۱۸- رضایی نژاد پانیذ (فرزانگان۲)
۷- حاجبی مریم (فرزانگان۱) ۳۵- خسروی راحیل (فرزانگان۲) ۶۳- کاشفی آوا (فرزانگان۵) ۹۱- قنادان زاده شایا (فرزانگان۱) ۱۱۹- توپا اسفندیاری ژینا (فرزانگان۳)
۸- حسنعلی زاده پرنیان (فرزانگان۱) ۳۶- داودیان دیانا (فرزانگان۲) ۶۴- نعیمی نیوشا (فرزانگان۵) ۹۲- محبوبی شادی (فرزانگان۱) ۱۲۰- سورگی عسل (فرزانگان۳)
۹- رحمیانی ساره (فرزانگان۱) ۳۷- دلیلی نیکناز (فرزانگان۲) ۶۵- خسروشاهی کیانا (فرزانگان۶) ۹۳- معماری محدثه (فرزانگان۱) ۱۲۱- قناعت پیشه مطهره (فرزانگان۳)
۱۰- زمانی روژین (فرزانگان۱) ۳۸- سرمدی سارا (فرزانگان۲) ۶۶- محسنی فاطمه (فرزانگان۶) ۹۴- مهرپرور درسا (فرزانگان۱) ۱۲۲- سیروسی فاطمه (فرزانگان۳)
۱۱- زمردی نیکی (فرزانگان۱) ۳۹- ستودگان کیانا (فرزانگان۲) ۶۷- نوبخت حنانه (فرزانگان۶) ۹۵- نورستی ثنا (فرزانگان۱) ۱۲۳- میرقطبی کیمیا (فرزانگان۳)
۱۲- خاتمی پور الناز (فرزانگان۱) ۴۰- شریفی نگار (فرزانگان۲) ۶۸- حاتمی یسرا (فرزانگان۷) ۹۶- بروجردی آذین (فرزانگان۱) ۱۲۴- صادقی میترا (فرزانگان۳)
۱۳- سروری پریا (فرزانگان۱) ۴۱- صوفی رضایی آوین (فرزانگان۲) ۶۹- ابراهیمی مینا (فرزانگان۷) ۹۷- شایان آیدا (فرزانگان۱) ۱۲۵- کمالی روستا آتنا (فرزانگان۳)
۱۴- سروش مهر عسل (فرزانگان۱) ۴۲- علیزاده وانیا (فرزانگان۲) ۷۰- حسین ‏پور الینا (فرزانگان۷) ۹۸- محمدرضا رومینا (فرزانگان۱) ۱۲۶- شفیعی کیانا (فرزانگان۳)
۱۵- ثنایی منش فاطمه (فرزانگان۱) ۴۳- کاویانی‏رام آنیسا (فرزانگان۲) ۷۱- روانخواه شیدا (فرزانگان۷) ۹۹- باغستانی سارا (فرزانگان۱) ۱۲۷- جاریانی انسیه (فرزانگان۴)
۱۶- علیمردانی یاسمن (فرزانگان۱) ۴۴- محتشمی هستی (فرزانگان۲) ۷۲- زارع قمیشه عسل (فرزانگان۷) ۱۰۰- احمدی آوا سادات (فرزانگان۲) ۱۲۸- حسینی آرمیتاسادات (فرزانگان۴)
۱۷- فولادگر ملینا (فرزانگان۱) ۴۵- محرابی آیما (فرزانگان۲) ۷۳- معماری فرد پروانه (فرزانگان۷) ۱۰۱- کاوسیان فاطمه (فرزانگان۲) ۱۲۹- پنجه شاهی فاطمه (فرزانگان۴)
۱۸- قدسی ویستا (فرزانگان۱) ۴۶- نوبهاری نغمه (فرزانگان۲) ۷۴- هوشان مژده (فرزانگان۷) ۱۰۲- پارسایی رها (فرزانگان۲) ۱۳۰- افشار آنیتا (فرزانگان۵)
۱۹- قندی زاده نیکنا (فرزانگان۱) ۴۷- نیکوسخن یاسمن (فرزانگان۲) ۷۵- چای فروشان تارا (فرزانگان۷) ۱۰۳- چاهه ملیکا (فرزانگان۲) ۱۳۱- رجایی ساینا (فرزانگان۵)
۲۰- کریمی فری مهر (فرزانگان۱) ۴۸- ملک محمدی ثنا (فرزانگان۲) ۷۶- بهزادی فاطمه (فرزانگان۷) ۱۰۴- چهاری‏زاده نادیا (فرزانگان۲) ۱۳۲- بیک‏یار حدیثه (فرزانگان۶)
۲۱- لاری النا (فرزانگان۱) ۴۹- سالاری فاطمه (فرزانگان۲) ۷۷- احمدی دلارام (فرزانگان۸) ۱۰۵- حبیبی نسترن (فرزانگان۲) ۱۳۳- شجاعی آتنا (فرزانگان۶)
۲۲- موسوی‏فرد کیمیا (فرزانگان۱) ۵۰- بیداری درسا (فرزانگان۴) ۷۸- سرکانیان سارینا (فرزانگان۸) ۱۰۶- روحانی ساینا (فرزانگان۲) ۱۳۴- موسوی نیوشا (فرزانگان۶)
۲۳- هاشمی تارا (فرزانگان۱) ۵۱- پناهی پارمیس (فرزانگان۴) ۷۹- سیمایی پانته ‏آ (فرزانگان۸) ۱۰۷- سلیمان زهرا (فرزانگان۲) ۱۳۵- ابوالحسنی عسل (فرزانگان۶)
۲۴- یزدان پناه فاطمه (فرزانگان۱) ۵۲- دانش پژوه یگانه (فرزانگان۴) ۸۰- شادگار نگار (فرزانگان۸) ۱۰۸- شکریان پانیذ (فرزانگان۲) ۱۳۶- صادقیانی دیانا (فرزانگان۶)
۲۵- ابراهیمی بهار (فرزانگان۲) ۵۳- دیوسالار فاطمه (فرزانگان۴) ۸۱- عامری ساینا (فرزانگان۸) ۱۰۹- عینی صبا (فرزانگان۲)
۲۶- اکبری پور نگین زهرا (فرزانگان۲) ۵۴- شعبان بلوکات (فرزانگان۴) ۸۲- قربان زاده یاسمن (فرزانگان۸) ۱۱۰- نوروزی کیمیا (فرزانگان۲)
۲۷- باقری عسل (فرزانگان۲) ۵۵- طاهری یلدا (فرزانگان۴) ۸۳- قوی پیکر دیبا (فرزانگان۸) ۱۱۱- سماواتی روناک (فرزانگان۲)
۲۸- بخت آور ساغر (فرزانگان۲) ۵۶- اسعدی مقدم مهشید (فرزانگان۵) ۸۴- کیان ارثی فاطمه (فرزانگان۸) ۱۱۲- سادات افسری ملینا (فرزانگان۲)

پذیرفته شدگان آزمون تیزهوشان و مدارس برتر

۱۳۹۷-۹۸

۱ ادیب درسا ۴۵ صدیقی آیسا ۸۹ اخلاقی روژینا ۱۳۳ سبزواری آریانا
۲ ارغنده سایه ۴۶ عابد مقدم آناهید ۹۰ اخوان صراف روشا ۱۳۴ شادرخ آریانا
۳ اسدی ویانا ۴۷ عباس زاده فاطمه ۹۱ اروانی تابان‏دخت ۱۳۵ شاکری شادان
۴ اشرفی حوا ۴۸ عباسی پور سارا ۹۲ اسحاقی هلیا ۱۳۶ شاه‏نظری ملیکا
۵ افتخاری حدیث ۴۹ عرفا بهار ۹۳ اسکندری سیتا ۱۳۷ شکوه‏منش زهرا
۶ امیری ابیانه آتوسا ۵۰ عزیزی روژینا ۹۴ اصغری شادی ۱۳۸ شوهانی هانیه
۷ امیری پرمیس ۵۱ علایی آوین ۹۵ اصلانی فاطمه ۱۳۹ شیوخی عسل
۸ آرانی کاشانی آتنا ۵۲ علی تبار یسنا ۹۶ افتخاری تینا ۱۴۰ صادقیان هیلیا
۹ آرمیتا کهتری ۵۳ غفاریان سوفیا ۹۷ اقبالی آنوشا ۱۴۱ صالحی یاسمن
۱۰ آزادمنش آرمیتی ۵۴ غلامی مریم ۹۸ اکبری مریم ۱۴۲ صامت درناز
۱۱ باقری بهار ۵۵ فروتن کیمیا ۹۹ امیری آیلار ۱۴۳ صبوحی نگین
۱۲ بندرومی نیکا ۵۶ قلیچ‏خانی یاسمن ۱۰۰ ایلخانی پارمیس ۱۴۴ عباسی فاطمه
۱۳ پورطاهر فاطمه زهرا ۵۷ قناعت شعار پرنیا ۱۰۱ آقازاده یلدا ۱۴۵ عبدی ساقی
۱۴ پیرایش نازنین فاطمه ۵۸ قهری صارمی آندیا ۱۰۲ آل حسینی سارا ۱۴۶ علیخانی هستی
۱۵ حافظی صفت هدیه ۵۹ کربلایی ریحانه ۱۰۳ بمانی مه‏گل ۱۴۷ فرج زاده غزل
۱۶ حسنی درسا ۶۰ کرمی نیکا ۱۰۴ بوی‏افراز گلسا ۱۴۸ فردوسی سروین
۱۷ حسین آبادی آذین ۶۱ کیان فر آرامیس ۱۰۵ بهادری‏نژاد آیدا ۱۴۹ قدیم‏خانی ریحانه
۱۸ حسینی سیدنگار ۶۲ گلزارفر هستی ۱۰۶ بهنام سیده هستی ۱۵۰ قربانی کیمیا
۱۹ حسینی مبینا ۶۳ لالی پانیک ۱۰۷ پامی ستایش ۱۵۱ کاتب آیلین
۲۰ حق کیش دنیز ۶۴ محمدی مائده ۱۰۸ پوربرقی شهناز ۱۵۲ کاغذچی آوا
۲۱ خازنی فریناز ۶۵ مختاری رومینا ۱۰۹ توکلی کیمیا ۱۵۳ کلانترمهرجردی آرامدخت
۲۲ خدایی الینا ۶۶ مختاری نژاد باران ۱۱۰ جاویدی هستی ۱۵۴ کمالی‏دولت‏آبادی ستایش
۲۳ خلجی ستایش ۶۷ مقیمی هدیه ۱۱۱ جعفری فشارکی هلنا ۱۵۵ کنعانی کیانا
۲۴ خیاط مهرک ۶۸ مکرمی باران ۱۱۲ جنت‏آبادی ریحانه ۱۵۶ محسنی مهتاب
۲۵ دارایی دایانا ۶۹ موسایی ساره ۱۱۳ حسینی درسا سادات ۱۵۷ محمودی آریانا
۲۶ رحمیانی آتنا ۷۰ موسایی صبا ۱۱۴ حسینی شقایق ۱۵۸ مژدهی نازنین
۲۷ زند سما ۷۱ موسوی آسمانه ۱۱۵ حسینی ملیکا ۱۵۹ مقیمی آناهیتا
۲۸ ساریخانی سایا ۷۲ ناصری پارمیدا ۱۱۶ حسینی نازآفرین ۱۶۰ مقیمی‏نیا کیانا
۲۹ سامع آرتینا ۷۳ ناعم مانیا ۱۱۷ حسینی نرگس ۱۶۱ ملکی درسا
۳۰ ستون زاده زهرا ۷۴ نصراله پارمیس ۱۱۸ حمزه نیلگون ۱۶۲ موسوی تانیا
۳۱ سراقی فاطمه ۷۵ نوروزی صوفیا ۱۱۹ خداوردی کانی ۱۶۳ مولایی توانی مه‏آرا
۳۲ سلطانی آذر عسل ۷۶ وثوق آریانا ۱۲۰ خضروی یاس ۱۶۴ مهاجرانی بهارسادات
۳۳ سیانپور آمیتیس ۷۷ هرم‏وند مهتاب ۱۲۱ خندان مارینا ۱۶۵ مه‏آبادی میسا
۳۴ سیفی آیسان ۷۸ هزاوه درین ۱۲۲ خواجویی غزل ۱۶۶ مهدوی‏سعیدی رها
۳۵ سیفی آیناز ۷۹ هنرپرور مارال ۱۲۳ دارابی سونیا ۱۶۷ میررضوی مونا
۳۶ شمس تبسم ۸۰ هوشیار باران ۱۲۴ دالایی تارا ۱۶۸ نجارشریفی زهرا
۳۷ شمسی زینب ۸۱ یاراللهی وانیا ۱۲۵ داورزنی درسا ۱۶۹ نجفی رومینا
۳۸ شهباز ملودی ۸۲ یزدان مهر درسا ۱۲۶ دبیری سارا ۱۷۰ نخستین آیلین
۳۹ شهرام نژاد کیانا ۸۳ ابویی فاطمه ۱۲۷ رادمنش سحر ۱۷۱ نفیسی مهرسا
۴۰ صدیقی آیسا ۸۴ اجلوئیان هستی ۱۲۸ رایان پارمیدا ۱۷۲ نقی‏پور پارمیدا
۴۱ شمس تبسم ۸۵ احمدزاده درینا ۱۲۹ رحیمی دایانا ۱۷۳ نورنژاد هلیا
۴۲ شمسی زینب ۸۶ احمدی پور فاطمه ۱۳۰ رزاقی مبینا ۱۷۴ وفایی دنیز
۴۳ شهباز ملودی ۸۷ احمدی فاطمه ۱۳۱ رزمی مهرنوش ۱۷۵ هاشمی‏منش عطیه سادات
۴۴ شهرام نژاد کیانا ۸۸ اخلاصی پارمیس ۱۳۲ زارعی اسرا ۱۷۶ یحیی‏پور پرنیان

پذیرفته شدگان آزمون تیزهوشان و مدارس برتر

۱۳۹۶-۹۷

۱ آوا سامانی ۳۸ زهرا رحیمی ۷۵ دیانا کاظمی ۱۱۲ سارینا زارع
۲ آویسا سیدرضازاده ۳۹ نگار نصیری ۷۶ نازنین زهرا افخمی ۱۱۳ کیانا هاشمی
۳ نیایش فلاح نژاد ۴۰ روژان اباذری ۷۷ صبا حسینی ۱۱۴ ملینا دهخوارقانیان
۴ پارمیدا عالمی ۴۱ مژگان بهمن پور ۷۸ نیکان رجبی ۱۱۵ صبا عالمی
۵ رز صمدی ۴۲ ملیکا تقدسی ۷۹ ریحانه تقی پور ۱۱۶ درسا جلالی
۶ آوا کردونی ۴۳ کیمیا مصلحت انگیز ۸۰ پگاه کاشانی ۱۱۷ سارا شکری نیا
۷ آوا اطمینان ۴۴ فاطمه حسینی حقیقت ۸۱ سارا افشاری ۱۱۸ مهری رحیمی مطلق
۸ یاسمن نوبهاری ۴۵ دیانا حسینی ۸۲ زهرا افشاری ۱۱۹ مریم خسروی
۹ فاطمه طامهری ۴۶ ترمه هاشم الحسینی ۸۳ ملینا حاجی قاسم ۱۲۰ فریما طالب پور
۱۰ هلنا دهخوارقانیان ۴۷ مهشید عباس نژاد ۸۴ ساینا پرنیان ۱۲۱ صهبا پهلوان
۱۱ ساینا سلطانفر ۴۸ سونیا زارع ۸۵ آوا اکبری ۱۲۲ مبینا سادات افسری
۱۲ فاطمه ابراهیمی ۴۹ نیکی مشیری ۸۶ روبینا روستا ۱۲۳ آیسان همتی
۱۳ نگار طاهری ۵۰ مونا لاهیجانی افخم ۸۷ گلاره آگاهی ۱۲۴ معصومه جاویدی
۱۴ گلنوش رحمانی ۵۱ سارینا دلیرانی ۸۸ مهدیس قدمیاری ۱۲۵ ساینا میرزاجانی
۱۵ شهرزاد چینیان ۵۲ فاطمه مصطفی لو ۸۹ مبینا شاوردی ۱۲۶ هانیه افخمی
۱۶ موژان نادری موشایی ۵۳ ملینا شریعت پناه ۹۰ یگانه قلی پور ۱۲۷ فاطمه صیدی
۱۷ هستی فتحی ناز ۵۴ رایا جنت آبادی ۹۱ عسل اردکانی ۱۲۸ الهام نوربخش
۱۸ عسل عزیزمحمدی ۵۵ دریا آزاددل ۹۲ عسل رضازاده ۱۲۹ فهیمه هاشمی تبار
۱۹ غزل غضنفری ۵۶ محیا امیدی فر ۹۳ زهرا طاهری ۱۳۰ فرنوش حسینی
۲۰ دلیا میبدی ۵۷ ثنا میرصادقی ۹۴ گلبرگ سپهرآرا ۱۳۱ سپیده طویل
۲۱ فاطمه امینی مزرعه نو ۵۸ ثمین میرصادقی ۹۵ فاطمه هداوند ۱۳۲ مریم جبالی
۲۲ سیده فاطمه قیمی ۵۹ آتنا عنقایی ۹۶ ریحانه اکبری ۱۳۳ معصومه خادم هاشمی
۲۳ مهرسا مرتضوی ۶۰ فاطمه صادق زاده ۹۷ یاسمین کامران ۱۳۴ نیلوفر دهباشی
۲۴ نیلسا سادات بشیری ۶۱ درسا کیانی ۹۸ مهشاد شرع الاسلام ۱۳۵ کیمیا مخبری فر
۲۵ پارمیس کمالی ۶۲ آرمیتا اصغریان ۹۹ غزل طحان ۱۳۶ یاسمن گل زردی
۲۶ آرزو قاسم زاده ۶۳ مهزاد بهمنی ۱۰۰ ملیکا قدیریان ۱۳۷ ریحانه مختاری
۲۷ آنیتا میرزازاده ۶۴ نارین رسولی ۱۰۱ نیکا رضایی ۱۳۸ عسل ایماندار
۲۸ نرگس هادی دوست ۶۵ مبینا عسگری ۱۰۲ صبا اکبرزاده ۱۳۹ ی راز بندری
۲۹ هستی وطن نواز ۶۶ هستی اعرابی ۱۰۳ زهرا رفیعی ۱۴۰ هانیه هوشیار خواه
۳۰ پرنیا شکوری ۶۷ صبا اسکندری ۱۰۴ زهرا تیموری ۱۴۱ مهتا موحد محمدی
۳۱ مهزاد علی محمدی ۶۸ رومینا آل طه ۱۰۵ کیانا موسی زاده ۱۴۲ آریانا شایانیان
۳۲ مهیلا نبی پور ۶۹ نورآی عبدللهی ۱۰۶ شکیلا قبادی ۱۴۳ بیتا اعظمی
۳۳ فاطمه سادات مطلبی طبایی ۷۰ نرگس پاشایی ۱۰۷ مونا حق شناس ۱۴۴ آتنا آقاگلی
۳۴ هستی رضایی ۷۱ زهرا دهقان ۱۰۸ ریحانه احمدی ۱۴۵ روژین ثابتی
۳۵ شمیم گودرزی ۷۲ هستی شیروانی ۱۰۹ نبلوفر میزا محمد علی ۱۴۶ شینا غریبی
۳۶ صبا نوروزی ۷۳ مهدیس زنگنه ۱۱۰ مارال صمیمی
۳۷ ریحانه وهاب ۷۴ نیکی محمدنژاد ۱۱۱ زینب عبیات

پذیرفته شدگان آزمون تیزهوشان و مدارس برتر 

۱۳۹۵-۹۶

۱  ملینا ربی بی ۲۷  مهدیسا قربانی ۵۳  ملینا نوروز طجری ۷۹  هلیا بهرامی فر
۲ آیلین حمزه لو ۲۸ زینب قربانیان قهرودی ۵۴  هستی میرزاخانی ۸۰ یگانه عظمی شهرابی
۳  درسا شیخ الاسلامی ۲۹  صبا نعیمی ۵۵  عسل ابوالحسنی ۸۱ درسا ابراهیم زاده
۴  مهسا بهفر ۳۰  آوا نوری ۵۶ صباسادات علوی ۸۲  تانیا ایران پور
۵ بهار مشتاقی ۳۱  روژان واصف احمدزاده ۵۷ پریا عابدی ۸۳ آرمیتا نجفی
۶  آتوسا آقاگلی ۳۲  یگانه یوسفی ۵۸  نگار فرزاد ۸۴  کیمیا نوروزی
۷  ریحانه الماسی ۳۳  هستی هدایت ۵۹  فاطمه کاظمیان ۸۵  درسا صبری
۸  باران بنکدار ۳۴  یاس نوید ۶۰  آتنا جعفری فشارکی ۸۶  مهرناز زرکلام
۹  زهرا جوادزاده ۳۵  غزاله صلاحی مهر ۶۱  زهرا تقدسی ۸۷  روناک سماواتی
۱۰  مبینا خادمی ۳۶ سارا عطایی ۶۲  تینا خدایی بنده ۸۸ ملینا نیری
۱۱  پریا خان جان ۳۷  هلیا کلانکی ۶۳  سحر قدس ۸۹  ساغر سیدپور
۱۲  هستی درانیان ۳۸  هلیا محمدی ۶۴  پرنیا گیوه چیان ۹۰  رومینا محمدرضا
۱۳ ساغر رضائیان ۳۹  پانیذ پارسا ۶۵  پانیذ اسدی ۹۱  آرمیتا حسینی
۱۴  دیانا سرمدیان ۴۰  آوا شهبازی ۶۶ کیمیا هداوند ۹۲  نرگس رضاخانی
۱۵  آواسمائی ۴۱  نیکا نیکبختیان ۶۷  یلدا جابری ۹۳ آیلار رحیم زاده
۱۶  طراوت طالب تبار ۴۲  صبا اکبری ۶۸ غزل اسعدی مقدم ۹۴  سوگند زرگر
۱۷  عسل قاسمی ۴۳ کیانا زرکوب ۶۹ نیکا ترابی ۹۵  آریانا دمنابی اصل
۱۸  کژال قاسمی ۴۴  درسا امیری ابیانه ۷۰  آیناز جهاندیده ۹۶  دیانا صادقیانی
۱۹  فاطمه کاظمیان ۴۵ بهار حسین زاده پیله ور ۷۱  پارمیدا سراج ۹۷  عسل سورگی
۲۰ صدف واحدی نوری ۴۶ غزاله زند ۷۲  هستی سلیمیان ۹۸ میترا صادقی
۲۱  ملیکا نوری ۴۷ ماریانوش صابری ۷۳  یاسین شادمند ۹۹  مطهره قناعت پیشه
۲۲  رومینا یعقوبی ۴۸  یاسمین محمدی ۷۴ سونیا صفی زاده ۱۰۰  کیمیا میرقطبی
۲۳  شقایق ادیبی فر ۴۹  ملیکا ناریان ۷۵  صبا کلانتری ۱۰۱  ایرانا معمارزاده
۲۴  وانیا چلنگر ۵۰  زمرد دیهیم ۷۶  مارال مشهدی ۱۰۲  ملیکا دستگیری
۲۵ پانته آ بزرگمهر ۵۱  نازنین بنابی نقده ۷۷  ملیکا مهندس پور
۲۶ هلیا صدیق ۵۲  مبینا اکبری ۷۸  آیدا گچ کاران

پذیرفته شدگان آزمون تیزهوشان و مدارس برتر 

۱۳۹۴-۹۵

۱ یسنا امینیایی  ۲۴ آتنا صیاد  ۴۷ اسرا زارعی  ۷۰  نازآفرین حسینی
 ۲  درناز صامت  ۲۵  ریحانه صادقی  ۴۸ مبینا شرفی  ۷۱  دنیز وفایی
 ۳  صنم قانعی رضایی مقدم  ۲۶  پارمیس ایلخانی  ۴۹ صبا هاشم بیگی  ۷۲  مائده خسروشیری
 ۴  نگین منصوری  ۲۷  فاطمه حسینی  ۵۰ آیلین پوراحمد  ۷۳  فاطمه پاکدامن
 ۵  پرنیان هاشمی  ۲۸  پانیذ اعتماد مظاهری  ۵۱ مهتا صمد زاده  ۷۴  درسا خانی
 ۶  کیانا یوسفی  ۲۹  ملیکا شاه نظری  ۵۲ پارمیس وظیفه  ۷۵  تالین اوهانی
 ۷  بهار صفرآبادی فراهانی  ۳۰  عسل مجاهدی فر  ۵۳ مهدیه ملکی  ۷۶  مبینا رزاقی
 ۸  نوگل یاوری  ۳۱  هستی ضیاعی  ۵۴  شهناز پوربرقی  ۷۷  درینا احمدزاده
 ۹  نوژان فهیم زاده  ۳۲  الهه ایمانی  ۵۵  حنانه ارشدی  ۷۸  یاس میرصادقی
 ۱۰  ستاره ثابتی  ۳۳  سونیا دارابی  ۵۶  مه آرا ملایی توانی  ۷۹  آیلین صدرجمالی
 ۱۱  ملیکا تقی پور  ۳۴  یاسمین گیویان  ۵۷  فاطمه مصری  ۸۰  درسا رنجبر
 ۱۲  کاملین کاویانی  ۳۵  روژان خزایی  ۵۸  کیانا قمصری  ۸۱  نیکا ابراهیمیان
 ۱۳  یاس خضروی  ۳۶  عطیه سادات صالحی  ۵۹  ملیکا شاه نظری  ۸۲  نگین امیری
 ۱۴  نیکا یمینی  ۳۷  آریانا محمودی  ۶۰  کیانا ملازاده  ۸۳  یاسمن توکلی
 ۱۵  مانیا آل رسول  ۳۸  ثنا بقایی  ۶۱  نازنین بهراد  ۸۴  مریم دالوند
 ۱۶  فاطمه تبرایی  ۳۹  هدیه عسگری  ۶۲  فائزه مظلوم روشن  ۸۵  هلیا غضنفری
 ۱۷  الیا تقی پور  ۴۰  فاطمه رنجبر  ۶۳  هلیا صادقیان  ۸۶  بیتا صنعتی
 ۱۸  هستی متشفیع  ۴۱  دنیز وفایی  ۶۴  هانیه بیات  ۸۷  شقایق حسین نژاد
 ۱۹  پارمین بهرام علی  ۴۲  مهسا بیگدلی  ۶۵  ریحانه میرزایی  ۸۸  یکتا عبدالحسنی
 ۲۰  بهار کتیبه  ۴۳  پاکناز مصحفی  ۶۶  مهلا ناطقی  ۸۹  زهرا سوری
 ۲۱  عسل طباطبایی  ۴۴  ارغوان پورنوروز  ۶۷  آیدا پارسا  ۹۰  مبینا رزاقی
 ۲۲  ساینا صراف  ۴۵  سارا قلی زاده ۶۸  سارا صالحی  ۹۱  پرنیا اوسطی
 ۲۳  رومینا قدوسی  ۴۶  کیانا قمصری ۶۹  آیسا خلیلی  ۹۲  میسا مهابادی
 ۹۳  هستی جاویدی
۹۴ هانا حالی

پذیرفته شدگان آزمون تیزهوشان و مدارس برتر 

۱۳۹۳-۹۴

اسامی دانش آموزان پذیرفته شده در مدرسه تیزهوشان :

ساناز صفدری مبینا قدر دان فاطمه عزیزآبادی فراهانی مهرنوش تبریزیان میرم یارندی پریسا اصغری توانا
نیوشا مهرورز یگانه حاتمی شکیبا رحیمی ثنا خلیلی ارغوان کارگر الناز میری
سارا کلانتری دنیا باغبانیان مبینا سادات افسری حسنی باغبانیان دریا رضایی دلارام رشادفر
عسل مولاپور محدثه شاهنگیان الهام نوربخش مریم محمدی موژان احدی صبا سید متین
پارمیدا رستمی یاس غیاثی نیایش نظری پارمیدا رحمانی پریسا فیروز بخش ثمین پسران رزاق
سمیرا ابوالقاسمی هدی پور غلامی هلیا آقایی راد مهسا عبدالهی الناز نوروز طجری یلدا کسروی
یاسمن توکلی فاطمه احمد پور کیوانی فرنوش تبریزیان شیرین جلیلی شمیمه نظری اصل درسا سیفی
 شیوا نصیری سارا حسینی ثنا اکبر اشرفی صبا محمودی حنانه دژآگاه کیمیا عامری
میترا شاه محمدی بهار اهروانی یلدا کسروی نیکا حیدر کیمیا هادیان عظمت عیسی زاده
مریم یارندی شعرا جعفری تبار فاطمه بابایی شقایق حسن زاده صبا کمالی کیمیا میرزایی
پارام معصوم نصری نگین توده دهقان موژان سادات عقیلی سارا عظیم اف زهرا ستاری فاطمه زرعی فروش
نگین شادگار مهرنوش شرع الاسلام  الیکا کرمی  زینب عبیات فاطمه مقیمی سارا شکری
مشکوه مومن زاده ملیکا قدردان پریسا نصیری وانیان فغانی مارال صمیمی شادان علیزاده
دیبا رفیعی یلدا بنی محمدی میرم خسروی کیانا هاشمی نژاد سیوا فرهام ستاره سردستانی
مهدیه شیخ رضایی فاطمه حصیب زهرا آسرایی  مهزاد سیفی  لیلا محمدی نوشین کوهلی
یاسمینا علی قارداشی سحر علیزاده راضیه سلیمان بیگی پارمیدا عباسی فاطمه مظلوم روشن پارمیدا مصطفی پور

اسامی پذیرفته شدگان مدارس برتر :

 نیکو کلاردشتی سارا بهنودی کیمیا ضیافت کیانا ضیافت شیوا صدیق مهرنوش قره داغی
ریحانه پهلوان سارا زینالپور طناز اسفندیار نگین گهواره چی شیما شمس نورین هزار پیشه
درین صمدیان کیمیا گودرزی رومیصا استاد سراج یگانی شیرزادی هنگامه شیرزادی فاطمه گلشنی
یاسمن حسین زاده فریما نیرومند رها دهخوارقانی ملیکا آزادیان ارمغان بنی کرمی پرند صمدی
فرین معروف صوفیان کیمیا مهندس پور آوا شاهوردی فائزه ارشدی صبا شاهمی صبا فامیلی
صبا سید متین باران اخشیک انیسه زرگری مهیا نیکو منش نگار عظیمی پور عسل صادق اقبالی
ملیکا نژادفر آرمینا بمانی فرنوش افشین راد زهرا فرهام صبا آموزگار بیتا لحمی
ناز زرگر جواهری ریحانه دالوند مهنا شهراد رومینا نورخانی

پذیرفته شدگان آزمون تیزهوشان

۱۴۰۰-۱۴۰۱

۱- ابراهیمی نازنین مریم –  ۱ ۴۰- خالق نژاد تبری حنانه – بابل ۷۹- صمدی مهلا – ۶ ۱۱۸- میر امیرعلی – حلی ۴
۲- ابوالحسنی آیسا – ۱ ۴۱- خدائی آنیا – ۱ ۸۰- صیاد دینا – ۷ ۱۱۹- میرزایی مریم – خوی
۳- اثنی عشری مهرگان – ۱ ۴۲- خلفی دلناز – ۶ ۸۱- طالبیان پریا – ۱ ۱۲۰- میرعبدالحی مهداسادات-۲
۴- احمد معظم صبا – ۲ ۴۳- دانائیان تینا – ۷ ۸۲- طه نیروانا – ۱ ۱۲۱- نجفی پرهام – حلی ۹
۵- اسداللهی غزل – کرج ۳ ۴۴- داودی ماهور – ۴ ۸۳- عبد یزدانی آریا – حلی۶ ۱۲۲- نجفی درسا – ۳
۶- اسدی ویانا-۲ ۴۵- درمیانی نسیم – ۸ ۸۴- عبدالهی مهسا- ۲ ۱۲۳- نجفی درناز – ۱
۷- اسکندری زهرا – ۸ ۴۶- دلاوری ستاره – ۲ ۸۵- عبدی مهرسا – ۱ ۱۲۴- نجفی هلیا – قم
۸- افتخاری آرا حدیث – ۸ ۴۷- دوالو آنوشا – ۸۶- عرب زاده رونیکا – ۴ ۱۲۵- نصیری نیکا – ۷
۹- امیر آبادی ابوالفضل – مشهد ۴۸- دهقان عسل۳ ۸۷- علاقبند هانا – ۱ ۱۲۶- نعیم آبادی مهرسا – ۱
۱۰- امیرقلی نژاد نازنین فاطمه-۶ ۴۹- ذوقی ریحانه – ۵ ۸۸- علی نازی مهرسا – ۲ ۱۲۷- نوربخش کیان – حلی۱
۱۱- امیری پرمیس – ۱ ۵۰- راسخی راد مانی-مشهد ۸۹- غلامی دینا – ۵ ۱۲۸- نیک عمل محمد-حلی ۵
۱۲- امیری قمی نژاد نازنین-۶ ۵۱- رجبعلی فاطمه – ۲ ۹۰- فراتی امیرمهدی- حلی۳ ۱۲۹- واشقانی ستایش – ۲
۱۳- آذرکمان الناز – ۱ ۵۲- رجبعلیان هستی – ۲ ۹۱- فرح دل یاسمینا – ۳ ۱۳۰- هادیلو ریحانه – ۷
۱۴- آزادی ریحانه – ۲ ۵۳- رشادتی آیسل – خوی ۹۲- فروتن کیمیا – ۲ ۱۳۱- هاشمی هلیا – ۸
۱۵- آقایی مریم –  ۲ ۵۴- رشتی سیده کوثر – ۲ ۹۳- فروزان شیرین – قم ۱۳۲- هدائی هلیا – ۲
۱۶- باقری بهار – ۱ ۵۵- رضاوند صوفیا – ۶ ۹۴- فرهمند آتنا – ۳ ۱۳۳- هرم وند مهتاب – ۲
۱۷- بذر افشان آریا – حلی ۵ ۵۶- رضایی محمدحسین – قزوین ۹۵- فصاحت آیلین – ۴ ۱۳۴- همتی آرتین – حلی ۷
۱۸- بزرگی فرانه – ۱ ۵۷- رفیع سیده حسنا – ۲ ۹۶- فلاح آوین – ۸ ۱۳۵- همتی دیبا – ۱
۱۹- بهمنیار آریستا – ۸ ۵۸- زارعی یلدا – ۲ ۹۷- قاسمی رزا – ۸ ۱۳۶- هوشیار باران – ۲
۲۰- بیات پروشا – ۲ ۵۹- زمردیان آرمیتا- اصفهان ۹۸- قاصدی آرینا – ۱ ۱۳۷- یاراحمدی نگار – ۱
۲۱- بیگدلی سحر – ۶ ۶۰- ساریخانی سایا – ۲ ۹۹- قرچه عدنان – حلی ۱ ۱۳۸- یزدان مهر درسا – ۳
۲۲- پور زنگنه ترانه – ۶ ۶۱- سالمی آیدا – ۳ ۱۰۰- قلی پور زهرا – ۳ ۱۳۹- یزدانی آریا-حلی ۶
۲۳- پورداود محمد صادق – اهواز ۶۲- سامع آرمیتا – ۲ ۱۰۱- قهری آندیا – ۲ ۱۴۰- یزدی نیا ثنا – ۴
۲۴- تاتاری نرگس – ۶ ۶۳- سپهری پریسا – ۲ ۱۰۲- کرد علی – خوزستان ۱۴۱- یوسف مارزی ستایش- ۱
۲۵- تبرایی نگار – ۲ ۶۴- سجادی ثنا – ۲ ۱۰۳- گچکار محمد صدرا-حلی۱ ۱۴۲- یوسفی مهتا – ۸
۲۶- ترکمان آیرین – ۲ ۶۵- سلاجقه علی – کرمان ۱۰۴- محمدی شادروان نسترن-۵ ۱۴۳- انعامی آرمیتا – ۲
۲۷- تعظیمی فر راژان – البرز ۶۶- سیانپور آمیتیس – ۶ ۱۰۵- محمودی مبینا – ۴
۲۸- جابری یسنا – ۲ ۶۷- شایگان مجد روژان – ۷ ۱۰۶- مختاری رومینا – ۸
۲۹- جدیری پریسا – ۸ ۶۸- شریعتی سارینا – ۱ ۱۰۷- مرادپور محمد-خرم آباد
۳۰- جلیلی سارا – ۲ ۶۹- شکری هلنا – ۳ ۱۰۸- مرادپوری ستایش – ۱
۳۱- جواهری نیکی – ۲ ۷۰- شکوری دینا – بندرعباس ۲ ۱۰۹- مرادی محیا – ۳
۳۲- جهانی پویا – خوزستان ۷۱- شنتیانی بهار – ۱ ۱۱۰- مرسلی الینا – ۳
۳۳- حداد مانیا – ۷ ۷۲- شوریابی شاینا – ۶ ۱۱۱- مزدکی روژان – ۲
۳۴- حسن زاده ستایش – ۶ ۷۳- شهباز ملودی – ۲ ۱۱۲- مساح ویانا – ۸
۳۵- حسینی درسا – بابل ۷۴- شهرابی عسل زهرا – ۴ ۱۱۳- مقدم رونیکا – ۴
۳۶- حق کیش دنیز – ۱ ۷۵- صابری مهشید – اسلامشهر ۱۱۴- مقیمی الینا – ۶
۳۷- حقیقی آمیتیس-۴ ۷۶- صادقی سحر- ۳ ۱۱۵- منتظری آرتین-حلی ۵
۳۸- حکیم زاده الناز-خوزستان ۷۷- صالحی فرگل – ۶ ۱۱۶- مومنی پرنیا – ۵
۳۹- حنیفی ثنا – ۱ ۷۸- صدیق الذاکرین آویسا-۱ ۱۱۷- مهرشادان شیدا – ۷

پذیرفته شدگان آزمون تیزهوشان

۱۳۹۹-۱۴۰۰

۱-کیانا کاظم درشتی ( فرزانگان ۱) ۲۹-عسل درخشان (فرزانگان۱) ۵۷-هلیا نیکومنش (فرزانگان۳) ۸۵-صباحیدری فر(فرزانگان۲) ۱۱۳-همازمانیان (فرزانگان۵)
۲- مهسان زارع (فرزانگان ۱) ۳۰-نرگس غضنفرپور (فرزانگان۵) ۵۸-سارینا الوندی (فرزانگان۶) ۸۶-ساریناشاهدی(فرزانگان۸) ۱۱۴-آیلین چراغی(فرزانگان۵)
۳-دبورا خداپرست (فرزانگان۱) ۳۱-مهکامه کشوری (فرزانگان۴) ۵۹-آنیتاسادات موسوی(فرزانگان۳) ۸۷-مشکات مسگر لاهیجی(فرزانگان۲) ۱۱۵- فاطمه آقایی (فرزانکان۳)
۴-عسل افتخاری (فرزانگان ۱) ۳۲-النا صادق ساری خان بیگلو(فرزانگان۲) ۶۰-لیلا سادات میری(فرزانگان۴) ۸۸-هستی تعظیمی فر (فرزانگان۸) ۱۱۶-آتنا عنقانی(فرزانگان ۶)
۵-ستایش ملک نژاد(فرزانگان۲) ۳۳- سارینا حق پناه اسکی ( فرزانگان۲) ۶۱-آیدا خسروآبادی(فرزانگان۲) ۸۹-آیلین عباسی(فرزانگان۱ شیراز) ۱۱۷-ریحانه تیموری غرب(فرزانگان۲)
۶-روشارفاهی(فرزانگان۱) ۳۴- رومینا کبریتی(فرزانگان۴) ۶۲-تاراکاتب (فرزانگان۱) ۹۰-ملودی نیکی پار (فرزانگان ۷) ۱۱۸- فاطمه حجی مانی(فرزانگان۱)
۷-عسل جلدکار(فرزانگان۲) ۳۵-آترینا فلاح زاده (فرزانگان ۴) ۶۳-ریحانه تقی پور کمنی(فرزانگان۲) ۹۱-آوا آخوندزاده (فرزانگان ۵) ۱۱۹-هانا شریف کاشانی(فرزانگان۲)
۸-مهرزاد داودزاده(فرزانگان۱) ۳۶-نیایش بزاریان(فرزانگان۱) ۶۴- فاطمه زمانی(فرزانگان چهاردانگه) ۹۲- یکتا سرمست زاده (فرزانگان۵) ۱۲۰-آرتینا نوری لنگری(فرزانگان۱)
۹-صبا زکی(فرزانگان۱) ۳۷-دلارام کاظمی (فرزانگان ۱) ۶۵-ثنا مظاهری(فرزلنگان۲) ۹۳-مستوره میراحمدی(فرزانگان اراک) ۱۲۱-ملینا اشراقی(فرزانگان۴)
۱۰-باران شیخ پور(فرزانگان۷) ۳۸-آنیتا بهرامی(فرزانگان۲) ۶۶-نگین احسن نیا(فرزانگان۷) ۹۴-نیکا طالبی (فرزانگان۸) ۱۲۲-فاطمه زارع (فرزانگان ۷)
۱۱-یگانه هادی(فرزانگان۲) ۳۹-کیانا محرزمهر(فرزنگان ۸) ۶۷-عسل بستان زاده(فرزانگان۵) ۹۵-عسل عزیز محمدی(فرزانگان۲) ۱۲۳-کیاناز ستاری(فرزانگان۴)
۱۲-ساراحامی فر (فرزانگان۷) ۴۰-مانترا نمیرانیان(فرزانگان۸) ۶۸-صبا حسنی(فرزانگان۸) ۹۶-پرنیا عطایی (فرزانگان۸) ۱۲۴- عسل احمدی(فرزانگان۸)
۱۳-هلیا علی بیگ طهرانی(فرزانکان ۵) ۴۱-پرنیا عراقی(فرزانگان۱) ۶۹-نازنین زهرا کاظمی(فرزانگان۱،اصفهان) ۹۷-ستایش حق پناه (فرزانگان۸) ۱۲۵-کیمیا آقا حسینی(فرزانگان۱)
۱۴-انسیه مقصودی (فرزانگان اسلامشهر) ۴۲-سپیده شاه حسینی(فرزانگان۸) ۷۰-غزل میرزاخانی(فرزانگان شهرکرد) ۹۸-باران خزلی(فرزانگان ۴) ۱۲۶-آنیتا حبیب زاده(فرزانگان۴)
۱۵-پرنیا رضایی(فرزانگان۷) ۴۳-رزا دهقانی(فرزانگان ۵) ۷۱- حسنا میرادی(فرزانگان۷) ۹۹-ریحانه صدیق (فرزانگان ۱) ۱۲۷-نیکا پرسم (فرزانگان۵)
۱۶-سارینا ساعی(فرزانگان۲) ۴۴-فاطمه زمانی (فرزانگان۲) ۷۲-دیباابراهیمی(فرزانگان۸) ۱۰۰-آذین فام(فرزانگان ۷) ۱۲۸-ساناز بیطرف (فرزانگان۲)
۱۷-پانیا صادقی(فرزانگان۵) ۴۵-آوینا منصوری(فرزانگان۵) ۷۳-ریحانه قجاوند(فرزانگان۱) ۱۰۱-پریا قاسمی(فرزانگان۴) ۱۲۹-تیام پیوندی(فرزانگان۵)
۱۸-آناهیتا قلی نژاد(فرزانگان ۲) ۴۶-ساینا شاهبداغی ( فرزانگان۷) ۷۴-پانیذ سردار(فرزانگان۷) ۱۰۲-فاطمه صدیق (فرزانگان۱) ۱۳۰-عسل حدادی(فرزانگان۱)
۱۹- فاطمه پودینه (فرزانگان ۲) ۴۷-مهشید عباس نژاد(فرزانگان۳) ۷۵- دناقاسمی (فرزانگان۸) ۱۰۳-نرگس هادی دوست(فرزانگان۷) ۱۳۱-هیوا صفاری پور(فرزانگان۲)
۲۰- تارافربود(فرزانگان۷) ۴۸-مریم زند وکیلی (فرزانگان ۲) ۷۶-فرین دایی(فررانگان۲) ۱۰۴-نیکو لبافی(فرزانگان۷) ۱۳۲-مانا معرفت(فرزانگان۱)
۲۱-فاطیماحجی مانی (فرزانگان ۱) ۴۹-رژیناعادلی(فرزانگان۳) ۷۷-کیانا داها(فرزانگان۷) ۱۰۵-رزصمدی (فرزانگان۱) ۱۳۳-مائده فرجی (فرزانگان۴)
۲۲-هلیاعفت خواه(فرزانگان رشت) ۵۰-روژین جباری (فرزانگان۷) ۷۸-سیده دنیاجعفری(فرزانگان۴) ۱۰۶-مبینا محمودی(فرزانگان۵) ۱۳۴-نگاربهمن نیا(فرزانگان۲)
۲۳-ریحانه آقاپورآهنگر(فرزانگان۱) ۵۱-ریحانه تیموری (فرزانگان۲) ۷۹-آیتک سرحدی(فرزانگان۶) ۱۰۷-الینا توانا(فرزانگان۸) ۱۳۵-مهدیس ده بگ (فرزانگان۸)
۲۴-آیلاریزدانی ساربانقلی(فرزانگان۱) ۵۲-بهارخادمی شربف آباد(فرزانگان۷) ۸۰-کیانا سهرابی(فرزانگان۵) ۱۰۸-پارمیدا قربان کرمی(فرزانگان۵) ۱۳۶- آیدا خسرو آبادی (فرزانگان۲)
۲۵-پارمیس میلانی(فرزانگان۷) ۵۳-هستی رضایی(فرزانگان۸) ۸۱-آترین تقی پور(فرزانگان۱) ۱۰۹-ثنا مرزبان راد(فرزانگان۸) ۱۳۷- سارا محمدی (فرزانگان۷)
۲۶-الیناقاسمی(فرزانگان۵) ۵۴-ویانا شریفی(فرزانگان۸) ۸۲-سها زند (فرزانگان۲) ۱۱۰-ساحل میرزارضایی(فرزانگان۷) ۱۳۸- زهرا رستمی (فرزانگان۸)
۲۷-نیلا خبیری(فرزانگان ۲) ۵۵-پریا محمدی(فرزانگان ۱) ۸۳-حنانه سعیدی (فرزانگان۸) ۱۱۱-دلارام کاظمی(فرزانگان۱) ۱۳۹-پرنیا گودرزی(فرزانگان۸)
۲۸-عسل خوشبین (فرزانگان۸) ۵۶-پرنیا قاسمی،(فرزانگان۴) ۸۴-نازنین زینب دشتیان (فرزانگان ۸) ۱۱۲-النا صادق ساری خان (فرزانگان۳) ۱۴۰-آذین بروجردی(فرزانگان۱)

پذیرفته شدگان آزمون تیزهوشان

۱۳۹۸-۹۹

۱- افضلی کوثر (فرزانگان۱) ۲۹- پسندیده یکتا (فرزانگان۲) ۵۷- توحیدفام سارا (فرزانگان۵) ۸۵- نصیری پارمیدا (فرزانگان۸) ۱۱۳- بدر بیتا (فرزانگان۲)
۲- آقاجانی نادیا (فرزانگان۱) ۳۰- پوراحمد پارمیس (فرزانگان۲) ۵۸- چالاکی ستاره (فرزانگان۵) ۸۶- بنی اردلان تینا (فرزانگان۸) ۱۱۴- پروازی آرزو (فرزانگان۲)
۳- باقری آپامه (فرزانگان۱) ۳۱- تهرانی کاملیا (فرزانگان۲) ۵۹- حسینی نژاد کیمیا (فرزانگان۵) ۸۷- خیری نرگس (فرزانگان بندرعباس) ۱۱۵- نجفی آرمیتا (فرزانگان۲)
۴- بایرامیان کتایون (فرزانگان۱) ۳۲- جعفری ترنم (فرزانگان۲) ۶۰- رستمی بهار (فرزانگان۵) ۸۸- بویه ستایش (فرزانگان۱) ۱۱۶- شیبانی سارینا (فرزانگان۲)
۵- پرویزیان ویانا (فرزانگان۱) ۳۳- حسن ولی آوینا (فرزانگان۲) ۶۱- صدیقی سارا (فرزانگان۵) ۸۹- حسینی‏نژاد محیاسادات (فرزانگان۱) ۱۱۷- رزمی مانیا (فرزانگان۲)
۶- چالاکی سپیده (فرزانگان۱) ۳۴- رضاسلطانی رزا (فرزانگان۲) ۶۲- صفارزاده ستایش (فرزانگان۵) ۹۰- دستگیری ملیکا (فرزانگان۱) ۱۱۸- رضایی نژاد پانیذ (فرزانگان۲)
۷- حاجبی مریم (فرزانگان۱) ۳۵- خسروی راحیل (فرزانگان۲) ۶۳- کاشفی آوا (فرزانگان۵) ۹۱- قنادان زاده شایا (فرزانگان۱) ۱۱۹- توپا اسفندیاری ژینا (فرزانگان۳)
۸- حسنعلی زاده پرنیان (فرزانگان۱) ۳۶- داودیان دیانا (فرزانگان۲) ۶۴- نعیمی نیوشا (فرزانگان۵) ۹۲- محبوبی شادی (فرزانگان۱) ۱۲۰- سورگی عسل (فرزانگان۳)
۹- رحمیانی ساره (فرزانگان۱) ۳۷- دلیلی نیکناز (فرزانگان۲) ۶۵- خسروشاهی کیانا (فرزانگان۶) ۹۳- معماری محدثه (فرزانگان۱) ۱۲۱- قناعت پیشه مطهره (فرزانگان۳)
۱۰- زمانی روژین (فرزانگان۱) ۳۸- سرمدی سارا (فرزانگان۲) ۶۶- محسنی فاطمه (فرزانگان۶) ۹۴- مهرپرور درسا (فرزانگان۱) ۱۲۲- سیروسی فاطمه (فرزانگان۳)
۱۱- زمردی نیکی (فرزانگان۱) ۳۹- ستودگان کیانا (فرزانگان۲) ۶۷- نوبخت حنانه (فرزانگان۶) ۹۵- نورستی ثنا (فرزانگان۱) ۱۲۳- میرقطبی کیمیا (فرزانگان۳)
۱۲- خاتمی پور الناز (فرزانگان۱) ۴۰- شریفی نگار (فرزانگان۲) ۶۸- حاتمی یسرا (فرزانگان۷) ۹۶- بروجردی آذین (فرزانگان۱) ۱۲۴- صادقی میترا (فرزانگان۳)
۱۳- سروری پریا (فرزانگان۱) ۴۱- صوفی رضایی آوین (فرزانگان۲) ۶۹- ابراهیمی مینا (فرزانگان۷) ۹۷- شایان آیدا (فرزانگان۱) ۱۲۵- کمالی روستا آتنا (فرزانگان۳)
۱۴- سروش مهر عسل (فرزانگان۱) ۴۲- علیزاده وانیا (فرزانگان۲) ۷۰- حسین ‏پور الینا (فرزانگان۷) ۹۸- محمدرضا رومینا (فرزانگان۱) ۱۲۶- شفیعی کیانا (فرزانگان۳)
۱۵- ثنایی منش فاطمه (فرزانگان۱) ۴۳- کاویانی‏رام آنیسا (فرزانگان۲) ۷۱- روانخواه شیدا (فرزانگان۷) ۹۹- باغستانی سارا (فرزانگان۱) ۱۲۷- جاریانی انسیه (فرزانگان۴)
۱۶- علیمردانی یاسمن (فرزانگان۱) ۴۴- محتشمی هستی (فرزانگان۲) ۷۲- زارع قمیشه عسل (فرزانگان۷) ۱۰۰- احمدی آوا سادات (فرزانگان۲) ۱۲۸- حسینی آرمیتاسادات (فرزانگان۴)
۱۷- فولادگر ملینا (فرزانگان۱) ۴۵- محرابی آیما (فرزانگان۲) ۷۳- معماری فرد پروانه (فرزانگان۷) ۱۰۱- کاوسیان فاطمه (فرزانگان۲) ۱۲۹- پنجه شاهی فاطمه (فرزانگان۴)
۱۸- قدسی ویستا (فرزانگان۱) ۴۶- نوبهاری نغمه (فرزانگان۲) ۷۴- هوشان مژده (فرزانگان۷) ۱۰۲- پارسایی رها (فرزانگان۲) ۱۳۰- افشار آنیتا (فرزانگان۵)
۱۹- قندی زاده نیکنا (فرزانگان۱) ۴۷- نیکوسخن یاسمن (فرزانگان۲) ۷۵- چای فروشان تارا (فرزانگان۷) ۱۰۳- چاهه ملیکا (فرزانگان۲) ۱۳۱- رجایی ساینا (فرزانگان۵)
۲۰- کریمی فری مهر (فرزانگان۱) ۴۸- ملک محمدی ثنا (فرزانگان۲) ۷۶- بهزادی فاطمه (فرزانگان۷) ۱۰۴- چهاری‏زاده نادیا (فرزانگان۲) ۱۳۲- بیک‏یار حدیثه (فرزانگان۶)
۲۱- لاری النا (فرزانگان۱) ۴۹- سالاری فاطمه (فرزانگان۲) ۷۷- احمدی دلارام (فرزانگان۸) ۱۰۵- حبیبی نسترن (فرزانگان۲) ۱۳۳- شجاعی آتنا (فرزانگان۶)
۲۲- موسوی‏فرد کیمیا (فرزانگان۱) ۵۰- بیداری درسا (فرزانگان۴) ۷۸- سرکانیان سارینا (فرزانگان۸) ۱۰۶- روحانی ساینا (فرزانگان۲) ۱۳۴- موسوی نیوشا (فرزانگان۶)
۲۳- هاشمی تارا (فرزانگان۱) ۵۱- پناهی پارمیس (فرزانگان۴) ۷۹- سیمایی پانته ‏آ (فرزانگان۸) ۱۰۷- سلیمان زهرا (فرزانگان۲) ۱۳۵- ابوالحسنی عسل (فرزانگان۶)
۲۴- یزدان پناه فاطمه (فرزانگان۱) ۵۲- دانش پژوه یگانه (فرزانگان۴) ۸۰- شادگار نگار (فرزانگان۸) ۱۰۸- شکریان پانیذ (فرزانگان۲) ۱۳۶- صادقیانی دیانا (فرزانگان۶)
۲۵- ابراهیمی بهار (فرزانگان۲) ۵۳- دیوسالار فاطمه (فرزانگان۴) ۸۱- عامری ساینا (فرزانگان۸) ۱۰۹- عینی صبا (فرزانگان۲)
۲۶- اکبری پور نگین زهرا (فرزانگان۲) ۵۴- شعبان بلوکات (فرزانگان۴) ۸۲- قربان زاده یاسمن (فرزانگان۸) ۱۱۰- نوروزی کیمیا (فرزانگان۲)
۲۷- باقری عسل (فرزانگان۲) ۵۵- طاهری یلدا (فرزانگان۴) ۸۳- قوی پیکر دیبا (فرزانگان۸) ۱۱۱- سماواتی روناک (فرزانگان۲)
۲۸- بخت آور ساغر (فرزانگان۲) ۵۶- اسعدی مقدم مهشید (فرزانگان۵) ۸۴- کیان ارثی فاطمه (فرزانگان۸) ۱۱۲- سادات افسری ملینا (فرزانگان۲)

پذیرفته شدگان آزمون تیزهوشان و مدارس برتر

۱۳۹۷-۹۸

۱ ادیب درسا ۴۵ صدیقی آیسا ۸۹ اخلاقی روژینا ۱۳۳ سبزواری آریانا
۲ ارغنده سایه ۴۶ عابد مقدم آناهید ۹۰ اخوان صراف روشا ۱۳۴ شادرخ آریانا
۳ اسدی ویانا ۴۷ عباس زاده فاطمه ۹۱ اروانی تابان‏دخت ۱۳۵ شاکری شادان
۴ اشرفی حوا ۴۸ عباسی پور سارا ۹۲ اسحاقی هلیا ۱۳۶ شاه‏نظری ملیکا
۵ افتخاری حدیث ۴۹ عرفا بهار ۹۳ اسکندری سیتا ۱۳۷ شکوه‏منش زهرا
۶ امیری ابیانه آتوسا ۵۰ عزیزی روژینا ۹۴ اصغری شادی ۱۳۸ شوهانی هانیه
۷ امیری پرمیس ۵۱ علایی آوین ۹۵ اصلانی فاطمه ۱۳۹ شیوخی عسل
۸ آرانی کاشانی آتنا ۵۲ علی تبار یسنا ۹۶ افتخاری تینا ۱۴۰ صادقیان هیلیا
۹ آرمیتا کهتری ۵۳ غفاریان سوفیا ۹۷ اقبالی آنوشا ۱۴۱ صالحی یاسمن
۱۰ آزادمنش آرمیتی ۵۴ غلامی مریم ۹۸ اکبری مریم ۱۴۲ صامت درناز
۱۱ باقری بهار ۵۵ فروتن کیمیا ۹۹ امیری آیلار ۱۴۳ صبوحی نگین
۱۲ بندرومی نیکا ۵۶ قلیچ‏خانی یاسمن ۱۰۰ ایلخانی پارمیس ۱۴۴ عباسی فاطمه
۱۳ پورطاهر فاطمه زهرا ۵۷ قناعت شعار پرنیا ۱۰۱ آقازاده یلدا ۱۴۵ عبدی ساقی
۱۴ پیرایش نازنین فاطمه ۵۸ قهری صارمی آندیا ۱۰۲ آل حسینی سارا ۱۴۶ علیخانی هستی
۱۵ حافظی صفت هدیه ۵۹ کربلایی ریحانه ۱۰۳ بمانی مه‏گل ۱۴۷ فرج زاده غزل
۱۶ حسنی درسا ۶۰ کرمی نیکا ۱۰۴ بوی‏افراز گلسا ۱۴۸ فردوسی سروین
۱۷ حسین آبادی آذین ۶۱ کیان فر آرامیس ۱۰۵ بهادری‏نژاد آیدا ۱۴۹ قدیم‏خانی ریحانه
۱۸ حسینی سیدنگار ۶۲ گلزارفر هستی ۱۰۶ بهنام سیده هستی ۱۵۰ قربانی کیمیا
۱۹ حسینی مبینا ۶۳ لالی پانیک ۱۰۷ پامی ستایش ۱۵۱ کاتب آیلین
۲۰ حق کیش دنیز ۶۴ محمدی مائده ۱۰۸ پوربرقی شهناز ۱۵۲ کاغذچی آوا
۲۱ خازنی فریناز ۶۵ مختاری رومینا ۱۰۹ توکلی کیمیا ۱۵۳ کلانترمهرجردی آرامدخت
۲۲ خدایی الینا ۶۶ مختاری نژاد باران ۱۱۰ جاویدی هستی ۱۵۴ کمالی‏دولت‏آبادی ستایش
۲۳ خلجی ستایش ۶۷ مقیمی هدیه ۱۱۱ جعفری فشارکی هلنا ۱۵۵ کنعانی کیانا
۲۴ خیاط مهرک ۶۸ مکرمی باران ۱۱۲ جنت‏آبادی ریحانه ۱۵۶ محسنی مهتاب
۲۵ دارایی دایانا ۶۹ موسایی ساره ۱۱۳ حسینی درسا سادات ۱۵۷ محمودی آریانا
۲۶ رحمیانی آتنا ۷۰ موسایی صبا ۱۱۴ حسینی شقایق ۱۵۸ مژدهی نازنین
۲۷ زند سما ۷۱ موسوی آسمانه ۱۱۵ حسینی ملیکا ۱۵۹ مقیمی آناهیتا
۲۸ ساریخانی سایا ۷۲ ناصری پارمیدا ۱۱۶ حسینی نازآفرین ۱۶۰ مقیمی‏نیا کیانا
۲۹ سامع آرتینا ۷۳ ناعم مانیا ۱۱۷ حسینی نرگس ۱۶۱ ملکی درسا
۳۰ ستون زاده زهرا ۷۴ نصراله پارمیس ۱۱۸ حمزه نیلگون ۱۶۲ موسوی تانیا
۳۱ سراقی فاطمه ۷۵ نوروزی صوفیا ۱۱۹ خداوردی کانی ۱۶۳ مولایی توانی مه‏آرا
۳۲ سلطانی آذر عسل ۷۶ وثوق آریانا ۱۲۰ خضروی یاس ۱۶۴ مهاجرانی بهارسادات
۳۳ سیانپور آمیتیس ۷۷ هرم‏وند مهتاب ۱۲۱ خندان مارینا ۱۶۵ مه‏آبادی میسا
۳۴ سیفی آیسان ۷۸ هزاوه درین ۱۲۲ خواجویی غزل ۱۶۶ مهدوی‏سعیدی رها
۳۵ سیفی آیناز ۷۹ هنرپرور مارال ۱۲۳ دارابی سونیا ۱۶۷ میررضوی مونا
۳۶ شمس تبسم ۸۰ هوشیار باران ۱۲۴ دالایی تارا ۱۶۸ نجارشریفی زهرا
۳۷ شمسی زینب ۸۱ یاراللهی وانیا ۱۲۵ داورزنی درسا ۱۶۹ نجفی رومینا
۳۸ شهباز ملودی ۸۲ یزدان مهر درسا ۱۲۶ دبیری سارا ۱۷۰ نخستین آیلین
۳۹ شهرام نژاد کیانا ۸۳ ابویی فاطمه ۱۲۷ رادمنش سحر ۱۷۱ نفیسی مهرسا
۴۰ صدیقی آیسا ۸۴ اجلوئیان هستی ۱۲۸ رایان پارمیدا ۱۷۲ نقی‏پور پارمیدا
۴۱ شمس تبسم ۸۵ احمدزاده درینا ۱۲۹ رحیمی دایانا ۱۷۳ نورنژاد هلیا
۴۲ شمسی زینب ۸۶ احمدی پور فاطمه ۱۳۰ رزاقی مبینا ۱۷۴ وفایی دنیز
۴۳ شهباز ملودی ۸۷ احمدی فاطمه ۱۳۱ رزمی مهرنوش ۱۷۵ هاشمی‏منش عطیه سادات
۴۴ شهرام نژاد کیانا ۸۸ اخلاصی پارمیس ۱۳۲ زارعی اسرا ۱۷۶ یحیی‏پور پرنیان

پذیرفته شدگان آزمون تیزهوشان و مدارس برتر

۱۳۹۶-۹۷

۱ آوا سامانی ۳۸ زهرا رحیمی ۷۵ دیانا کاظمی ۱۱۲ سارینا زارع
۲ آویسا سیدرضازاده ۳۹ نگار نصیری ۷۶ نازنین زهرا افخمی ۱۱۳ کیانا هاشمی
۳ نیایش فلاح نژاد ۴۰ روژان اباذری ۷۷ صبا حسینی ۱۱۴ ملینا دهخوارقانیان
۴ پارمیدا عالمی ۴۱ مژگان بهمن پور ۷۸ نیکان رجبی ۱۱۵ صبا عالمی
۵ رز صمدی ۴۲ ملیکا تقدسی ۷۹ ریحانه تقی پور ۱۱۶ درسا جلالی
۶ آوا کردونی ۴۳ کیمیا مصلحت انگیز ۸۰ پگاه کاشانی ۱۱۷ سارا شکری نیا
۷ آوا اطمینان ۴۴ فاطمه حسینی حقیقت ۸۱ سارا افشاری ۱۱۸ مهری رحیمی مطلق
۸ یاسمن نوبهاری ۴۵ دیانا حسینی ۸۲ زهرا افشاری ۱۱۹ مریم خسروی
۹ فاطمه طامهری ۴۶ ترمه هاشم الحسینی ۸۳ ملینا حاجی قاسم ۱۲۰ فریما طالب پور
۱۰ هلنا دهخوارقانیان ۴۷ مهشید عباس نژاد ۸۴ ساینا پرنیان ۱۲۱ صهبا پهلوان
۱۱ ساینا سلطانفر ۴۸ سونیا زارع ۸۵ آوا اکبری ۱۲۲ مبینا سادات افسری
۱۲ فاطمه ابراهیمی ۴۹ نیکی مشیری ۸۶ روبینا روستا ۱۲۳ آیسان همتی
۱۳ نگار طاهری ۵۰ مونا لاهیجانی افخم ۸۷ گلاره آگاهی ۱۲۴ معصومه جاویدی
۱۴ گلنوش رحمانی ۵۱ سارینا دلیرانی ۸۸ مهدیس قدمیاری ۱۲۵ ساینا میرزاجانی
۱۵ شهرزاد چینیان ۵۲ فاطمه مصطفی لو ۸۹ مبینا شاوردی ۱۲۶ هانیه افخمی
۱۶ موژان نادری موشایی ۵۳ ملینا شریعت پناه ۹۰ یگانه قلی پور ۱۲۷ فاطمه صیدی
۱۷ هستی فتحی ناز ۵۴ رایا جنت آبادی ۹۱ عسل اردکانی ۱۲۸ الهام نوربخش
۱۸ عسل عزیزمحمدی ۵۵ دریا آزاددل ۹۲ عسل رضازاده ۱۲۹ فهیمه هاشمی تبار
۱۹ غزل غضنفری ۵۶ محیا امیدی فر ۹۳ زهرا طاهری ۱۳۰ فرنوش حسینی
۲۰ دلیا میبدی ۵۷ ثنا میرصادقی ۹۴ گلبرگ سپهرآرا ۱۳۱ سپیده طویل
۲۱ فاطمه امینی مزرعه نو ۵۸ ثمین میرصادقی ۹۵ فاطمه هداوند ۱۳۲ مریم جبالی
۲۲ سیده فاطمه قیمی ۵۹ آتنا عنقایی ۹۶ ریحانه اکبری ۱۳۳ معصومه خادم هاشمی
۲۳ مهرسا مرتضوی ۶۰ فاطمه صادق زاده ۹۷ یاسمین کامران ۱۳۴ نیلوفر دهباشی
۲۴ نیلسا سادات بشیری ۶۱ درسا کیانی ۹۸ مهشاد شرع الاسلام ۱۳۵ کیمیا مخبری فر
۲۵ پارمیس کمالی ۶۲ آرمیتا اصغریان ۹۹ غزل طحان ۱۳۶ یاسمن گل زردی
۲۶ آرزو قاسم زاده ۶۳ مهزاد بهمنی ۱۰۰ ملیکا قدیریان ۱۳۷ ریحانه مختاری
۲۷ آنیتا میرزازاده ۶۴ نارین رسولی ۱۰۱ نیکا رضایی ۱۳۸ عسل ایماندار
۲۸ نرگس هادی دوست ۶۵ مبینا عسگری ۱۰۲ صبا اکبرزاده ۱۳۹ ی راز بندری
۲۹ هستی وطن نواز ۶۶ هستی اعرابی ۱۰۳ زهرا رفیعی ۱۴۰ هانیه هوشیار خواه
۳۰ پرنیا شکوری ۶۷ صبا اسکندری ۱۰۴ زهرا تیموری ۱۴۱ مهتا موحد محمدی
۳۱ مهزاد علی محمدی ۶۸ رومینا آل طه ۱۰۵ کیانا موسی زاده ۱۴۲ آریانا شایانیان
۳۲ مهیلا نبی پور ۶۹ نورآی عبدللهی ۱۰۶ شکیلا قبادی ۱۴۳ بیتا اعظمی
۳۳ فاطمه سادات مطلبی طبایی ۷۰ نرگس پاشایی ۱۰۷ مونا حق شناس ۱۴۴ آتنا آقاگلی
۳۴ هستی رضایی ۷۱ زهرا دهقان ۱۰۸ ریحانه احمدی ۱۴۵ روژین ثابتی
۳۵ شمیم گودرزی ۷۲ هستی شیروانی ۱۰۹ نبلوفر میزا محمد علی ۱۴۶ شینا غریبی
۳۶ صبا نوروزی ۷۳ مهدیس زنگنه ۱۱۰ مارال صمیمی
۳۷ ریحانه وهاب ۷۴ نیکی محمدنژاد ۱۱۱ زینب عبیات

پذیرفته شدگان آزمون تیزهوشان و مدارس برتر 

۱۳۹۵-۹۶

۱  ملینا ربی بی ۲۷  مهدیسا قربانی ۵۳  ملینا نوروز طجری ۷۹  هلیا بهرامی فر
۲ آیلین حمزه لو ۲۸ زینب قربانیان قهرودی ۵۴  هستی میرزاخانی ۸۰ یگانه عظمی شهرابی
۳  درسا شیخ الاسلامی ۲۹  صبا نعیمی ۵۵  عسل ابوالحسنی ۸۱ درسا ابراهیم زاده
۴  مهسا بهفر ۳۰  آوا نوری ۵۶ صباسادات علوی ۸۲  تانیا ایران پور
۵ بهار مشتاقی ۳۱  روژان واصف احمدزاده ۵۷ پریا عابدی ۸۳ آرمیتا نجفی
۶  آتوسا آقاگلی ۳۲  یگانه یوسفی ۵۸  نگار فرزاد ۸۴  کیمیا نوروزی
۷  ریحانه الماسی ۳۳  هستی هدایت ۵۹  فاطمه کاظمیان ۸۵  درسا صبری
۸  باران بنکدار ۳۴  یاس نوید ۶۰  آتنا جعفری فشارکی ۸۶  مهرناز زرکلام
۹  زهرا جوادزاده ۳۵  غزاله صلاحی مهر ۶۱  زهرا تقدسی ۸۷  روناک سماواتی
۱۰  مبینا خادمی ۳۶ سارا عطایی ۶۲  تینا خدایی بنده ۸۸ ملینا نیری
۱۱  پریا خان جان ۳۷  هلیا کلانکی ۶۳  سحر قدس ۸۹  ساغر سیدپور
۱۲  هستی درانیان ۳۸  هلیا محمدی ۶۴  پرنیا گیوه چیان ۹۰  رومینا محمدرضا
۱۳ ساغر رضائیان ۳۹  پانیذ پارسا ۶۵  پانیذ اسدی ۹۱  آرمیتا حسینی
۱۴  دیانا سرمدیان ۴۰  آوا شهبازی ۶۶ کیمیا هداوند ۹۲  نرگس رضاخانی
۱۵  آواسمائی ۴۱  نیکا نیکبختیان ۶۷  یلدا جابری ۹۳ آیلار رحیم زاده
۱۶  طراوت طالب تبار ۴۲  صبا اکبری ۶۸ غزل اسعدی مقدم ۹۴  سوگند زرگر
۱۷  عسل قاسمی ۴۳ کیانا زرکوب ۶۹ نیکا ترابی ۹۵  آریانا دمنابی اصل
۱۸  کژال قاسمی ۴۴  درسا امیری ابیانه ۷۰  آیناز جهاندیده ۹۶  دیانا صادقیانی
۱۹  فاطمه کاظمیان ۴۵ بهار حسین زاده پیله ور ۷۱  پارمیدا سراج ۹۷  عسل سورگی
۲۰ صدف واحدی نوری ۴۶ غزاله زند ۷۲  هستی سلیمیان ۹۸ میترا صادقی
۲۱  ملیکا نوری ۴۷ ماریانوش صابری ۷۳  یاسین شادمند ۹۹  مطهره قناعت پیشه
۲۲  رومینا یعقوبی ۴۸  یاسمین محمدی ۷۴ سونیا صفی زاده ۱۰۰  کیمیا میرقطبی
۲۳  شقایق ادیبی فر ۴۹  ملیکا ناریان ۷۵  صبا کلانتری ۱۰۱  ایرانا معمارزاده
۲۴  وانیا چلنگر ۵۰  زمرد دیهیم ۷۶  مارال مشهدی ۱۰۲  ملیکا دستگیری
۲۵ پانته آ بزرگمهر ۵۱  نازنین بنابی نقده ۷۷  ملیکا مهندس پور
۲۶ هلیا صدیق ۵۲  مبینا اکبری ۷۸  آیدا گچ کاران

پذیرفته شدگان آزمون تیزهوشان و مدارس برتر 

۱۳۹۴-۹۵

۱ یسنا امینیایی  ۲۴ آتنا صیاد  ۴۷ اسرا زارعی  ۷۰  نازآفرین حسینی
 ۲  درناز صامت  ۲۵  ریحانه صادقی  ۴۸ مبینا شرفی  ۷۱  دنیز وفایی
 ۳  صنم قانعی رضایی مقدم  ۲۶  پارمیس ایلخانی  ۴۹ صبا هاشم بیگی  ۷۲  مائده خسروشیری
 ۴  نگین منصوری  ۲۷  فاطمه حسینی  ۵۰ آیلین پوراحمد  ۷۳  فاطمه پاکدامن
 ۵  پرنیان هاشمی  ۲۸  پانیذ اعتماد مظاهری  ۵۱ مهتا صمد زاده  ۷۴  درسا خانی
 ۶  کیانا یوسفی  ۲۹  ملیکا شاه نظری  ۵۲ پارمیس وظیفه  ۷۵  تالین اوهانی
 ۷  بهار صفرآبادی فراهانی  ۳۰  عسل مجاهدی فر  ۵۳ مهدیه ملکی  ۷۶  مبینا رزاقی
 ۸  نوگل یاوری  ۳۱  هستی ضیاعی  ۵۴  شهناز پوربرقی  ۷۷  درینا احمدزاده
 ۹  نوژان فهیم زاده  ۳۲  الهه ایمانی  ۵۵  حنانه ارشدی  ۷۸  یاس میرصادقی
 ۱۰  ستاره ثابتی  ۳۳  سونیا دارابی  ۵۶  مه آرا ملایی توانی  ۷۹  آیلین صدرجمالی
 ۱۱  ملیکا تقی پور  ۳۴  یاسمین گیویان  ۵۷  فاطمه مصری  ۸۰  درسا رنجبر
 ۱۲  کاملین کاویانی  ۳۵  روژان خزایی  ۵۸  کیانا قمصری  ۸۱  نیکا ابراهیمیان
 ۱۳  یاس خضروی  ۳۶  عطیه سادات صالحی  ۵۹  ملیکا شاه نظری  ۸۲  نگین امیری
 ۱۴  نیکا یمینی  ۳۷  آریانا محمودی  ۶۰  کیانا ملازاده  ۸۳  یاسمن توکلی
 ۱۵  مانیا آل رسول  ۳۸  ثنا بقایی  ۶۱  نازنین بهراد  ۸۴  مریم دالوند
 ۱۶  فاطمه تبرایی  ۳۹  هدیه عسگری  ۶۲  فائزه مظلوم روشن  ۸۵  هلیا غضنفری
 ۱۷  الیا تقی پور  ۴۰  فاطمه رنجبر  ۶۳  هلیا صادقیان  ۸۶  بیتا صنعتی
 ۱۸  هستی متشفیع  ۴۱  دنیز وفایی  ۶۴  هانیه بیات  ۸۷  شقایق حسین نژاد
 ۱۹  پارمین بهرام علی  ۴۲  مهسا بیگدلی  ۶۵  ریحانه میرزایی  ۸۸  یکتا عبدالحسنی
 ۲۰  بهار کتیبه  ۴۳  پاکناز مصحفی  ۶۶  مهلا ناطقی  ۸۹  زهرا سوری
 ۲۱  عسل طباطبایی  ۴۴  ارغوان پورنوروز  ۶۷  آیدا پارسا  ۹۰  مبینا رزاقی
 ۲۲  ساینا صراف  ۴۵  سارا قلی زاده ۶۸  سارا صالحی  ۹۱  پرنیا اوسطی
 ۲۳  رومینا قدوسی  ۴۶  کیانا قمصری ۶۹  آیسا خلیلی  ۹۲  میسا مهابادی
 ۹۳  هستی جاویدی
۹۴ هانا حالی

پذیرفته شدگان آزمون تیزهوشان و مدارس برتر 

۱۳۹۳-۹۴

اسامی دانش آموزان پذیرفته شده در مدرسه تیزهوشان :

ساناز صفدری مبینا قدر دان فاطمه عزیزآبادی فراهانی مهرنوش تبریزیان میرم یارندی پریسا اصغری توانا
نیوشا مهرورز یگانه حاتمی شکیبا رحیمی ثنا خلیلی ارغوان کارگر الناز میری
سارا کلانتری دنیا باغبانیان مبینا سادات افسری حسنی باغبانیان دریا رضایی دلارام رشادفر
عسل مولاپور محدثه شاهنگیان الهام نوربخش مریم محمدی موژان احدی صبا سید متین
پارمیدا رستمی یاس غیاثی نیایش نظری پارمیدا رحمانی پریسا فیروز بخش ثمین پسران رزاق
سمیرا ابوالقاسمی هدی پور غلامی هلیا آقایی راد مهسا عبدالهی الناز نوروز طجری یلدا کسروی
یاسمن توکلی فاطمه احمد پور کیوانی فرنوش تبریزیان شیرین جلیلی شمیمه نظری اصل درسا سیفی
 شیوا نصیری سارا حسینی ثنا اکبر اشرفی صبا محمودی حنانه دژآگاه کیمیا عامری
میترا شاه محمدی بهار اهروانی یلدا کسروی نیکا حیدر کیمیا هادیان عظمت عیسی زاده
مریم یارندی شعرا جعفری تبار فاطمه بابایی شقایق حسن زاده صبا کمالی کیمیا میرزایی
پارام معصوم نصری نگین توده دهقان موژان سادات عقیلی سارا عظیم اف زهرا ستاری فاطمه زرعی فروش
نگین شادگار مهرنوش شرع الاسلام  الیکا کرمی  زینب عبیات فاطمه مقیمی سارا شکری
مشکوه مومن زاده ملیکا قدردان پریسا نصیری وانیان فغانی مارال صمیمی شادان علیزاده
دیبا رفیعی یلدا بنی محمدی میرم خسروی کیانا هاشمی نژاد سیوا فرهام ستاره سردستانی
مهدیه شیخ رضایی فاطمه حصیب زهرا آسرایی  مهزاد سیفی  لیلا محمدی نوشین کوهلی
یاسمینا علی قارداشی سحر علیزاده راضیه سلیمان بیگی پارمیدا عباسی فاطمه مظلوم روشن پارمیدا مصطفی پور

اسامی پذیرفته شدگان مدارس برتر :

 نیکو کلاردشتی سارا بهنودی کیمیا ضیافت کیانا ضیافت شیوا صدیق مهرنوش قره داغی
ریحانه پهلوان سارا زینالپور طناز اسفندیار نگین گهواره چی شیما شمس نورین هزار پیشه
درین صمدیان کیمیا گودرزی رومیصا استاد سراج یگانی شیرزادی هنگامه شیرزادی فاطمه گلشنی
یاسمن حسین زاده فریما نیرومند رها دهخوارقانی ملیکا آزادیان ارمغان بنی کرمی پرند صمدی
فرین معروف صوفیان کیمیا مهندس پور آوا شاهوردی فائزه ارشدی صبا شاهمی صبا فامیلی
صبا سید متین باران اخشیک انیسه زرگری مهیا نیکو منش نگار عظیمی پور عسل صادق اقبالی
ملیکا نژادفر آرمینا بمانی فرنوش افشین راد زهرا فرهام صبا آموزگار بیتا لحمی
ناز زرگر جواهری ریحانه دالوند مهنا شهراد رومینا نورخانی