قیمت دوره : ۹۵۰۰۰۰۰ ریال

کلاس لذت و توسعه خواندن ششم و هفتم

دو شنبه ها

ساعت ۱۷:۴۰ الی ۱۹

استاد خانم فائزه مومیوند

شروع کلاس : ۱۵ آبان

اتمام کلاس : ۲۷ آذر