قیمت دوره : ۹۵۰۰۰۰۰ ریال

کلاس ریاضی به زبان انگلیسی پایه های پنجم ، ششم ، هفتم ، هشتم و نهم

دو شنبه ها

ساعت ۱۶ الی ۱۷:۲۰

استاد خانم شفیعی

شروع کلاس : ۱۵ آبان

اتمام کلاس : ۲۷ آذر