هزینه دوره : ۷۲۵۰۰۰۰۰ ریال

کلاس-مبتکران-نهم-شیمی-استاد ایراهیم زاده