نام درس : ریاضی چهارم – آنلاین

نام مدرس: استاد کریمی

روز: پنج شنبه

ساعت:  ۱۳:۳۰ الی ۱۴:۵۰

۱- شروع کلاس: ۲۲ تیرماه

۲- آزمون تشخیصی: چهارشنبه ۴ مرداد ساعت ۱۸ تا ۲۳ (از پایه سوم)

۳- آزمونک: چهارشنبه ها از ۱۱ مرداد تا ۱۵ شهریور ساعت ۱۸ تا ۲۳ (مبحث جلسه قبل)

۴- آزمون ماهانه: جمعه ۲۰ مرداد و ۱۷ شهریور ساعت ۷ تا ۲۳ (شنبه ۲۱ مرداد و ۱۸ شهریور فرصت شرکت برای غایبین می باشد.)

۵- پاسخ تشریحی آزمون ماهانه یکشنبه ۲۲ مرداد و یکشنبه ۱۹ شهریور قابل مشاهده می باشد.

۶-ارسال تکالیف از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۳ می باشد.

۷- در تاریخ های ۰۵/۰۵/۱۴۰۲(تاسوعا) کلاس برگزار نمی گردد کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.

*بخشی از کتاب در تابستان تدریس می گردد و جهت ادامه کلاس در پاییز مجددا ثبت نام صورت می گردد.

*تدریس از ابتدای کتاب. بالاتر از سطح کتاب درسی و تیزهوشانی می باشد.

هزینه ی دوره :  ۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال