صفحه نخست1400/4/5 1:11:02

دست اندرکاران مبتکران برای رسیدن به این هدف با راه‌اندازی مدارس و آموزشگاه‌های علمی و آزاد و نشر کتاب‌های علمی و آموزشی و ایجاد مراکز ورزشی ، تفریحی و هنری ، تحقق اهداف عالی آموزش و پرورش را دنبال می کنند تا از این طریق سهمی در اعتلای فرهنگ ملی و دینی خود داشته باشند. بعد از گذشت ۲۵ سال فعالیت آموزشی و فرهنگی برای شما ، سعی داریم هرسال پربارتر از سال گذشته در ارایه خدمات آموزشی خود مصمم تر عمل کنیم.

اخبار آموزشگاه

قبول شدگان مراکز برتر و تیزهوشان

راه های ارتباطی با ما

  • ۲۶۴۲۴۱۴۹

  • ٢۶۴٢٢٢٣٠

  • ۲۶۴۲۳۷۰۹

https://www.instagram.com/amoozeshgahmobtakeran

https://telegram.me/mobtakerangirl

بازگشت به بالا