جایزه آبل

Abel prize     جایزه آبل ساکلانه به وسیله پادشاه نروژ به ریاضیدانان برجسته اعطا می شود. آکادمی علوم و دانش نروژ سالانه برنده جایزه آبل را بعد از انتخاب توسط یک کمیته پنج نفره از ریاضیدانان بین المللی، اعلام می کند. مبلغ این جایزه نزدیک یک میلیون دلار آمریکا است در سال ۲۰۰۱ دولت نروژ اعلام کرد به مناسبت بزرگداشت دویستمین سالگرد تولد ریاضیدان نروژ نیلز هنریک آبل(۱۸۲۹-۱۸۰۲)  Niels Henrik Abel جایزه ایی جدید برای ریاضیدانان در نظر گرفته است.این جایزه در حقیقت برای تشویق ریاضیدانان به خصوص افراد جدید در جهت تولید دانش ریاضیات اساین جایزه بر اساس طرح پیشنهادی لیSophus Lie – ریاضیدان قرن ۱۹ ، دانشگاه اسلو- شکل گرفت.

 Ludwig Sylow وCarl Størmer اساسنامه و قوانین را برای این جایزه تنظیم کرد.

در آوریل ۲۰۰۳ اعلام شد که Jean-Pierre Serre نخستین کاندیدای دریافت جایزه آبل است.در ژوئن همین سال برای نخستین بار این جایزه وی اعطا گردید.