کلاس ریاضیات سریع، خلاقیت و هوش در محل آموزشگاه دخترانه ی مبتکران برای دانش آموزان پایه ی نهم  توسط مهندس باقری به صورت رایگان برگزار شد.

814425630_5678

812728318_29395

812706821_35832

812706272_36095

812230601_43987