آموزشگاه دخترانه مبتکران در تاریخ های ۵ و ۸ و ۹ اردیبهشت ۹۶ همایش جمع بندی دروس ریاضی ، علوم ، هدیه‏ های آسمانی ، تفکر و پژوهش ، هوش و استعداد تحلیلی و ادبیات در پایه ششم برگزار نمود.

photo_2017-04-26_14-13-36

photo_2017-04-26_14-13-26

photo_2017-04-26_14-13-43