• پرورش قوه‏ي تخيل كودك (داستان- فيلم- صحبت- نمايش و …)
 • فضاي براي سوالات كودك
 • احترام به عقايد تازه كودك
 • پرهيز از مراقبت‏ها و دخالت‏هاي بيش از حد ( حوزه تصميم‏گيري)
 • نقاشي كردن و داستان گويي در مورد نقاشي كشيده شده
 • آموزش خريدهاي گوناگون
 • كامل كردن پازل‏هاي نيمه تمام
 • كامل كردن جملات يا اشعار نيمه تمام
 • در روز 10 دقيقه خنداندن كودك
 • روابط احساسي و عاطفي با كودك
 • استفاده از اسباب‏بازي‏هاي متنوع ( قيمت مطرح نيست)
 • ايجاد هيجان و نظم و ترتيب متعادل
 • طرح سوالات واگرا ( فكرمي‏كني از چوب بستني چه استفاده‏اي مي‏توان كرد؟)
 • استفاده از اشياء به درد نخور ( كاربردش در ساخت اشياء جديد)
 • تقويت مشاهدات دقيق كردن
 • تغذيه‏ي سالم
 • ورزش ورزش ورزش
 • پرورش حواس پنجگانه با بازي‏ها ( بويايي، چشايي، بينايي، لامسه و شنوايي)