همان طور که می دانید سیاه چاله ها به مکان هایی در فضا گفته می شود که همه سیاره ها و ستاره های اطرافشان را به درون خود می کشند . شاید باورتان نشود حتی نور را هم به سمت خود جذب میکنند ! راستی ! در فضای بی کران ریاضیات هم ،سیاه چاله داریم …

 

قبل از آشنایی با مفهوم سیاه چاله ها بیایید بازی زیر را انجام دهیم :

۱- عدد دلخواه در نظر بگیرید.
۲- تعداد ارقام آن و تعداد ارقام زوج وهمچنین تعداد ارقام فرد آن را کنار هم بنویسید . ( مثلاً اگر عدد ۱۴۷۹۳۸۶ را در نظر بگیریم عدد ۷۳۴ به دست می آید . )
۳- اکنون برای عدد به دست آمده ، دوباره تعداد ارقام و تعداد ارقام زوج و تعداد ارقام فرد را به ترتیب کنار هم بنویسید ( مثلاً برای عدد ۷۳۴ در بالا ، عدد ۳۱۲ به دست می آید . )
۴- توجه کنید که اگر عدد،رقم زوج یا رقم فرد نداشت بجای آن صفر بگذارید وعدد صفررابعنوان عدد زوج به حساب بیاورید .

چندین بار عملیات بالا را تکرار نمائید . چه اتفاقی افتاد !؟ 

اعداد دلخواه دیگری در نظر بگیرید و همین عملیات را چندین بار تکرار کنید …….
آیا به نتیجه خاصی رسیدید ! ؟
بله دوستان ، درست حدس زدید . بعد از چندین بار تکرار این عملیات همیشه به عدد ۳۱۲ می رسیم .
حالا بیایید برای اعداد یک رقمی هم همین کار را انجام دهیم مثلاً برای اعداد ۷ و ۱۳ .
قشنگ بود ، نه !
فکر می کنم تقریباً متوجه شدید چه ارتباطی بین نتیجه این بازی و ” سیاه چاله ها ” وجود دارد .
همان طور که می دانید سیاه چاله ها به مکان هایی در فضا گفته می شود که همه سیاره ها و ستاره های اطرافشان را به درون خود می کشند . شاید باورتان نشود حتی نور را هم به سمت خود جذب میکنند !