1- قبل از شروع امتحان خود را آرام کنید، با ذکر خدا و خواندن سوره ای کوتاه از قرآن  به آرامش ،اطمینان وتمرکز برسید.

2- هنگام مواجه شدن با سوال اول سعی کنید آن را به خوبی  بفهمید  و بعد اقدام به پاسخ دادن کنید.

3- اگرجواب  سوالی را نمی دانید وقت خود را بیش از حد تلف نکنید ،فعلا از آن صرف نظر کنید و به سوالات دیگر بپردازید. 

4- سعی کنید خوش خط بنویسید  خوش خطی  باعث افزایش دقت  و توجه معلم خواهد شد.

5-ذهن و حافظه ما نرم افزار است با ویروس اضطراب و استرس  آن را متلاشی و به هم ریخته نکنیم.

6- قبل از ترک جلسه امتحان و تحویل برگه خود مطمئن شوید که هیچ نکته ای را باقی نگذاشته  و تمام آن چه را که می دانستید به برگه خود منتقل کرده اید.

7-برای کاهش اضطراب و استرس امتحان همیشه خود را طلبکار امتحان  بدانید و نه بدهکار.

8- قبل از ورود به جلسه آزمون درباره امتحان یا میزان آمادگی  دوستان  خود با آن ها  گفتگو نکنید چون معمولا اطلاعات درستی  دریافت نخواهید کرد واین موضوع ممکن است شما را نگران کند.  

9         – بخش عمده ای از اشتباهات دانش آموزان در امتحان ونمراتی که از دست می دهند زمانی اتفاق می افتد که اتفاقاً مطمئن هستند جواب را بلدند در این حالت میزان هشیاری ودقت  آن ها پایین آمده و به این ترتیب در محاسبات و فرایند حل مساله دست به اشتباهات بسیار جزیی اما تعیین کننده می زنند و زحماتشان به هدر میرود.

10- بعد از امتحان به نتایج احتمالی آن فکر نکنید کار خاصی از دست شما برنمی آید  بهتر است به تجربه ای که به دست آورده اید و به نحوه مدیریت امتحان بعدی فکر کنید.

11- شب قبل از امتحان بهتر است زودتر بخوابید وصبح هم زودتر بیدار شوید وبا خوردن صبحانه ای مقوی خود را برای جلسه امتحان آماده کنید.

 

موفق و موید باشید.